fbpx
CV.ee tööelublogi

Vihjed tööandjale: kuidas hoida töötajaid kriisi pöörises lahkumast?

Vihjed tööandjale: kuidas hoida töötajaid kriisi pöörises lahkumast?

CV-Online/CV.ee värskest uuringust ilmnesid karmid numbrid: hetkel on aktiivselt uut töökohta otsimas 26% vastanutest, aeg-ajalt teeb seda lisaks 35%. Seega mõlgutab lahkumise mõtteid kokku 61% töötajatest! Loe ja mõtle kaasa, millised on töökohast lahkumise põhjused ning kuidas saad Sina juhina töötajaid organisatsiooniga tugevamini siduda.

Aastajagu kestnud kriis tähendab ligi viiendikule töötajatest senisest väiksemat sissetulekut ning põhjustab hirmu töökaotuse (36% vastanutest) ja sissetulekute vähenemise (47% vastanutest) ees. Paljud töötajad on valmis selles ebakindlas olukorras uusi lahendusi otsima. 

Millised on peamised töökohast lahkumise põhjused ning mis ajendab neid uut tööd otsima? 

 • Liiga väike palk või töötasu vähendamine (41% vastajatest nõustus väitega)
 • Motivatsiooni puudumine ja tööstress (37%)
 • Ebasobiv juhtimisstiil (26%)
 • Liiga suur töökoormus     (24%)
 • Ettevõtte ebastabiilne majandusolukord       (21%)
 • Ettevõte ei paku arenguvõimalusi                   (18%)
 • Halvad suhted kolleegidega                            (14%)
 • Ebasobivad või igavad tööülesanded  (12%)
 • Ettevõte ei paku kaugtöö võimalust               (11%)
 • Ettevõttes on juba inimesi koondatud            (9%)


Tegutse kohe, et organisatsiooni parimad töötajad ei lahkuks!

 • Ava oma kaardid ja näita tulevikku!

Kõige rohkem teeb töötajatele muret majanduslik seis ja ebaselge tulevik. Sageli mainiti lahkumise ajenditena liiga väikest palka, töötasu vähendamist ja tööandja ebastabiilset majanduslikku olukorda – tuntakse hirmu nii võimaliku töökaotuse kui sissetulekute vähenemise ees. 

Ka töötajad on inimesed ja on valmis nii mõndagi andestama, aga siin on üks „kui“. Neid tuleb kohelda võrdsete partneritena ning mängida avatud kaartidega.

Kuna paljudel juhtudel hakkavad töötajad otsima uut tööd selleks, et vähendada ebakindlust ja sellega seotud hirme, võib töötajate lahkumise tõenäosust targa tegutsemisega ennetada. 

Tööandjal tasub ausalt kommunikeerida, milline on ettevõtte majanduslik seis ja kõige olulisemana – millised on võimalikud tulevikuplaanid olenevalt olukorra muutumisest. Mida see tähendab töötajate jaoks? Mida saab ettevõte töötingimuste ajutise kehvemaks muutumise eest vastu pakkuda? Siin tasub mõelda võimalikult laialt ja püüda mõista, millised on töötajate probleemid, millega nad igapäevaselt ka eraelus rinda pistavad. 

Töötajad on valmis mõistma organisatsiooni keerulist olukorda ja tulema tööandjale vastu, kui nad teavad, milline on koos edasi minemise plaan. 

 • Kasuta raskeid aegu, et meeskonda ühendada!

Teise olulise põhjuste grupina, miks inimesed hakkavad uut töökohta otsima, paistavad silma töökorralduslikud teemad. Tervelt 37% vastajatest toob uue töö otsimise põhjusena välja motivatsiooni puudumist ja tööstressi ning veerand ebasobivat juhtimisstiili. 

Hea on see, et kõiki neid põhjuseid on oskusliku juhtimisega võimalik leevendada ja vähendada sellega ka heade töötajate lahkumise võimalust. 

Rasketel aegadel mängib suurt rolli inimlik vajadus ühtsustunde ja üksteise toetuse järgi. Mäletad neid kordi, kui Sinu suguvõsas toimus mõni traagiline õnnetus või keegi lahkus elust – kuidas siis tekkis kiirelt kaitsev ja abistav müür nende ümber, kes toetust vajasid? Nagu vereliistakud, mis hakkavad kibekiirelt tekkinud haava sulgema, et kaitsta organismi kui tervikut. 

Sama peaks toimuma organisatsioonis. Üksteise abistamine ja toetuse tundmine aitab keerulistest olukordadest läbi tulla ning see omakorda muudab meeskonna palju sidusamaks ja sitkemaks. 

Mida Sina juhina mõnusa toniseeriva ja motiveeriva meeleolu loomiseks täna teha saaksid? 

 • Ole ise rahulik ja lahke ning säilita huumorimeel, viska sõbralikku nalja.
 • Leia ja rõhuta positiivseid arenguid ja edusamme, kui tillukesed need ka poleks. 
 • Märka ja tunnusta oma inimesi – järjepidevalt, ka nende igapäevaste tööde eest. Nii silmast silma kui suuremas ringis. 
 • Tunne huvi, kuidas Su töötajatel päriselt läheb, kuidas nad erilise ajaga toime tulevad. Võta piisavalt aega lõpuni kuulamiseks, mõtle kaasa, pea meeles ja peegelda. 
 • Tähistage! Sünnipäevi, tööjuubeleid, kvartali lõppu, uue kliendi võitmist jne. Tunnustada- tähistada saab kasvõi zoomis või telefonitsi, oluline on positiivsete emotsioonide vahetus.
 • Kujutle raskusi ajutise väljakutsena: jäädvusta olukorda ja kirjelda, kuidas te hiljem kõik koos tänasele imetlusega tagasi vaatate. 

Töötajate lojaalsuse tugevdamine on just täna kõige kriitilisem, aga kannab seetõttu ka kõige pikaajalisemaid vilju! 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top