fbpx
CV.ee tööelublogi

Palga avalikustamine töökuulutuses: poolt või vastu?

Palga avalikustamine töökuulutuses: poolt või vastu?

Kas pakutava palga peaks avaldama juba töökuulutuses või alles vestlusvooru jõudnud kandidaatidele? Mille poolest palga avalikustamine töökuulutuses kasulik on?

Palk on vaid üheks osaks töötajatele pakutavast motivatsioonipaketist. See on baastegur, mille kõrval kaalub kandidaat töö sisukust, asukohta, tööaega, organisatsiooni väärtusi ja muid pakutavaid hüvesid. Kui muud tingimused on samad, ollakse suurema palga nimel üsna varmalt valmis ka töökohta vahetama. Miks on mõistlik palga suurus võimalikult varakult avalikuks teha?

Peamised eelised palganumbri avalikustamisel

Palga avaldamine töökuulutuses lühendab värbamisprotsessi. Valiku tegemisele läheb vähem energiat, sest kandideerivad vaid need, kellele pakutav palgavahemik sobib. Säästetakse nii värbajate kui tööotsijate aega. Rohkem kandidaate on huvitatud minema lõppvooruni välja. 

Kandidaatidega on võimalik põhjalikumalt tutvuda. Kuna kandideerivad vaid need, kes tõesti tahavad pakutud palgatingimustel tööle tulla, jääb rohkem ressurssi töösoovijatega tutvumiseks. See omakorda loob eeldused paremate ja kestvamate töösuhete sõlmimiseks.  

Töötasu avaldamine kuulutuses toob rohkem õigeid kandidaate. Paljud tööotsijad ei vaevugi oma aega CV saatmisele kulutama, kui nad ei tea, milliseid tingimusi pakutakse. Nad soovivad saada täit ülevaadet sellest, mida uus töökoht tähendaks, ja alles siis otsustada oma kandideerimine. 

Avalik töötasu suurus jätab ettevõttest avatud mulje. Kaasaegse ausa ja läbipaistva organisatsioonikultuuri juurde kuulub selge ja ühtselt mõistetav palgaastmestik ning lisatasude ja erisuste süsteem. Ehkki läbirääkimistel võetakse sageli arvesse ka töötaja isikuomadusi ja motivatsiooni, peaks lõplik palganumber siiski kokkulepitud vahemikku mahtuma. 

Kui töökohal on võimalik teenida suuri lisatasusid, mõjub palganumber eriti kutsuvalt. Ametikohtadel, kus valdava osa sissetulekust moodustab tulemustasu, on tavaliselt ka palgalagi muljetavaldav ja tõmbab töökuulutuste seas hästi tähelepanu. 

Silmapaistev palk võib olla vahendiks tipptegijate ülemeelitamisel. Eriti tiheda konkurentsiga valdkondades võib palganumbri väljaütlemine tuua konkurentide juurest ära tippspetsialiste, kes muidu ei liiguks. Heaks näiteks on siin IT-sektor või mõned töötleva tööstuse ametikohad. 

Millal ei pruugi töötasu lisamine töökuulutusse parimat tulemust anda? Tööandjad, kes pakuvad mahukat motivatsioonipaketti, aga mitte kuigi suurt palka, võiks kaaluda palganumbri hilisemaks jätmist või mainimist töökuulutuse tekstis muude hüvede juures. Nii saab kandideerija terviklikuma pildi ega tee ennatlikke järeldusi. 

Ühiselt läbipaistvama tuleviku poole

CV.ee lehel on avaliku palganumbriga iga kaheksas tööpakkumine. Lätis on palgavahemiku avaldamine töökuulutustes 2018. aasta lõpust kohustuslik. Ehkki mõnedel puhkudel hakati otsima ka viise seadusest mööda hiilimiseks, kasvas muudatuse tulemusel kandideerijate huvi tööpakkumiste vastu hüppeliselt. Leedus jõustus sarnane seadusemuudatus 2019. aastal. 

Mõistagi on sissetuleku tähtsus muude tegurite kõrval erinevate sihtrühmade puhul väga erineva kaaluga. Reeglina on palga tähtsus värbamisargumendina olulisem lihtsama töö tegijate jaoks ning nendes sihtgruppides, kelle praegune palgaga toimetulek on halb. Seetõttu on ka töökuulutusse lisatud palganumber erinevatele gruppidele erineva mõjuga ning on strateegiliseks personalipoliitika otsuseks. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top