fbpx
CV.ee tööelublogi

Majanduslik stabiilsus annab tööturul jõulise konkurentsieelise

Majanduslik stabiilsus annab tööturul jõulise konkurentsieelise

Organisatsioonid, kes soovivad leida oma ridadesse tipptegijaid või murravad pead, kuidas saada töökuulutustele rohkem vastuseid, seisavad silmitsi uue olukorraga: ettevõtte majanduslik stabiilsus on muutunud üleöö võtmeteguriks. Anname ideid, kuidas oma tugevat positsiooni erinevates värbamisprotsessi faasides tööotsijatele teadvustada. 

Muutlikud ajad on toonud tööjõuturule palju liikumist. Tervelt 61% inimestest vaatab täna tööturul lahtiste silmadega ringi või kandideerib aktiivselt. Seejuures on uue töökoha otsimise esimeseks põhjuseks liiga väike palk või töötasu vähendamine. Paljud on saanud valusaid kogemusi raskustesse sattunud tööandja juures ja püüavad nüüd sarnast olukorda vältida. Majanduslikult stabiilsed ettevõtted on läinud tööandjana kõrgesse hinda. 

CV.ee kevadisest uuringust selgus, et inimeste suurimad hirmud uuele töökohale kandideerimisel on seotud teadmatusega. Ettevõtte võimaluseks tööotsijas kindlustunnet tekitada on värbamisprotsessi eel ja jooksul küllaldase info jagamine. 

Kuna ettevõtete majanduslik taust läheb kandidaatidele järjest enam korda, tuleks varasemast enam kommunikeerida, kuidas ettevõttel läheb ja millised on tema arenguplaanid. Tutvustada tuleks nii organisatsiooni saamislugu, väärtusi, eelmise ja jooksva aasta majandustulemusi kui ka ettevõtte ja konkreetse osakonna lähiperioodi arenguplaane. Mida avatum ja selgem saab ettevõte selles olla, seda parem. 

Erinevad värbamise etapid pakuvad ettevõtte hea käekäigu esitlemiseks rea võimalusi: 

  • Tööandja bränding laob kuvandi alusmüüri. Organisatsiooni ametlikud ja vähem ametlikud kommunikatsioonikanalid peaksid rääkima ühte keelt. Tasub jälgida, et kodulehelt oleks leitavad ettevõtte taust, ajalugu, majandusnäitajad ja arengu-uudised ning sotsmeedia kanalites postitused tooteuudiste ja rõõmsate ühisürituste kohta. Tähtis on, et oma töötajad kui eriti hea kommunikatsioonikanal oleksid samuti kursis ettevõtte käekäigu ja heade uudistega. 
  • Töökuulutus on reklaam nagu iga teine. Hästi kujundatud, enesekindlas toonis ja kirjavigadeta kuulutus loob hea raamistiku olulise info edastamiseks. Tihti paigutatakse töökuulutuse päisesse ettevõtte lühitutvustus, kus saab ära mainida rahvusvahelised sidemed, aastakäibe, töötajate või klientide arvu vms, mis tõendab organisatsiooni tugevust. Töökoha kirjeldusse on võimalik sisse põimida näiteks sõnumeid, mis vihjavad toredatele arenguplaanidele või tugevale organisatsioonikultuurile. 
  • Esimene kirjalik vastus, ka äraütlev, on väärt sõnumiviija. Olgu ettevõttel kandideerijale eitav vastus või uudis järgmisesse vooru valimise kohta, võiks see sisaldada teavet oranisatsiooni tausta kohta. Positiivsesse vastusesse saab lisada lõigu teemal „Kindlasti tunnete huvi, kuidas meil praegu läheb“ ja kirjeldada lühidalt hetkeolukorda. Äraütlevas vastuses võib tänada ja viidata, et seoses positiivsete arengutega on värbamisi plaanis ka tulevikus.  
  • Vestlusvoorudes peab kandidaat saama ammendavad vastused. Olgu vestlus telefonitsi või silmast silma, see on õige aeg ärgitada kandideerijat küsima just teda huvitavate teemade kohta. Puhuks, kui tööotsija on pelglik või ei peatu ettevõtte käekäigu küsimustel, tasub ette valmistada 2-3 jutupunkti, millega organisatsiooni tugevat ja stabiilset majanduslikku seisu demonstreerida.  

Töölepingu sõlmimisele järgnevad sisseelamisprogramm, katseaeg ning õitsev töösuhe. Olgu siis värske või pikaajaline töötaja, ta vajab kõigis neid etappides turvatunnet – teadmist, et tema töö ja tööandjaga on asjad hästi. Kindlustunde loomine on väärt investeeringuks nii produktiivsuse kui ka lojaalsuse kasvatamise rajal.   

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top