fbpx
CV.ee tööelublogi

UURING: 91% inimestest pooldavad töötasu avalikustamist töökuulutuses

UURING: 91% inimestest pooldavad töötasu avalikustamist töökuulutuses

CV-Online Estonia/CV.ee viis 2021 aasta mais läbi küsitluse, kust selgus, et tervelt 91% vastajatest arvab, et avalik palganumber töökuulutuses peaks olema märgitud. 7% vastajatest märkis, et see, kas töötasu on märgitud, peaks sõltuma pakutavast ametipositsioonist. 1.4% vastajatest arvab, et töötasu suurust ei peaks töökuulutusel avalikustama. 

Kuidas mõjutab avalik palganumber kandideerimiskäitumist? 40% vastajatest märkisid, et kandideeriksid suurema tõenäosusega ametikohale, kus on avalik palganumber märgitud. 55% kandideeriksid suurema tõenäosusega, kui töötasu suurus vastab nende ootustele. Kõigest 4% vastas, et avalik palganumber nende kandideerimist ei mõjuta. 

CV-Online Estonia turundus- ja teenindusjuhi Maris Viirese sõnul on inimeste hirm palgakärbete ees nüüdseks vähenenud: “Kui märtsis pelgas koguni 47% vastajatest, et nende sissetulekud võivad lähikuudel väheneda, siis nüüdseks on see protsent langenud 33ni. Koroonakriisi haripunktist väljudes vähenevad ka inimeste hirmud, kes tervishoiukriisis oma töö ning sissetulekute pärast suurt muret tundsid”.

Palgakommunikatsioon on nii mõnegi jaoks hirmutav teema, kuid tulemustest selgub, et üle kolmandiku vastajatest on praeguse tööandja juures endale palka juurde küsinud. Siiski ootab 39% vastajatest, et palka tõstaks tööandja. 17% vastajatest ei ole endale veel palka juurde küsinud, kuid kavatsevad seda teha.

Mis põhjused takistavad inimesi endale palka juurde küsimast? 34% vastajatest ootavad, et palka tõstaks tööandja. 31% on märkinud, et Covid-19 kriisi ajal pole mõistlik palka juurde küsida. 21% vastajate jaoks tundub palga küsimine hirmutav ning sama palju inimesi arvab, et organisatsioonil ei lähe palgatõusu jaoks piisavalt hästi. 19% vastajatest kardavad äraütlevat vastust ja neid takistab ka see, et ei tea õiglast palgataset enda ametipositsioonil. 

Uuringust selgus, et suurem töötasu paneks inimesi töökohta vahetama. Tervelt pooled vastajatest vahetaksid töökohta, kui neile pakutakse rohkem kui 30% palgatõusu. Kolmandik vastajatest oleksid nõus töökohta vahetama juba 16-30% palgatõusu nimel. 10% vastajatest ei vahetaks töökohta suurema töötasu nimel. 

Sarnaselt märtsis läbi viidud uuringu tulemustele, on enamik inimeste sissetulekud viimase poole aastaga võrreldes samaks jäänud. 2021 aasta märtsis olid sissetulekud vähenenud 18% vastajatest ning sissetulekud suurenenud vaid 10% vastajatest. Hetkel on sissetulekud vähenenud 20% vastajatest, kuid suurenenud koguni 24% vastajatest, mis märtsiga võrreldes viitab selgelt, et käärid ühiskonnas on koroonakriisi tõttu suurenenud.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top