fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: 85% inimestest on valmis töökohta vahetama

Uuring: 85% inimestest on valmis töökohta vahetama

CV-Online/CV.ee viis juunis läbi küsitluse, et uurida aktiivsete tööotsijate määra ja inimeste valmisolekut töökohta vahetada. Uut töökohta otsib 40% vastanutest, lisaks veel 45% oleks valmis hea pakkumise puhul töökohta vahetama.

Tervelt 85% küsitlusele vastanutest otsib tööd või oleks valmis hea pakkumise korral töökohta vahetama. Vaid 15% ütleb, et nemad tööd ei otsi. 2021 aasta märtsis, kus koroonakriis oli haripunktis, otsis uut tööd aktiivselt vaid 26% vastanutest, mis näitab selgelt, et tööturg on stabiliseerumas. 

Vastajaist 66% on viimase kolme kuu jooksul töökoha vahetuse peale mõelnud. Aktiivselt kandideerinuid on samal perioodil märksa vähem, 37% küsitletutest. Kuigi töökoha vahetamise huvi on suur, siis endale sobivaid tööpakkumisi on viimase kolme kuu jooksul leidnud vaid 26% vastajatest ning 64% vastajatest nendib, et pole viimase kolme kuu jooksul endale sobivaid tööpakkumisi leidnud. 

“Näeme, et tööturg on vabanemas mentaalsetest koroona-kammitsatest. Võrreldes kevadise ajaga vaatavad inimesed palju julgemalt tulevikku.”, räägib CV.ee turundusjuht Karla Oder. “Kui märtsis oli sobivale töökohale mitte kandideerimise ülekaalukaks põhjuseks tõdemus, et koroonakriisi ajal pole mõistlik töökohta vahetada, siis nüüd oleme naasmas normaalsusesse. Esimestena tuuakse välja enda isikust tulenevad põhjused – kartus, et ei vastata nõudmistele või ollakse valitud töökoha jaoks liiga vana.”  

Uuriti ka, milliseid organisatsioone peavad inimesed enda jaoks atraktiivseks tööandjaks. Kõige olulisemaks tunnistati motiveeriv palk ja lisahüved, mida märkis ära 81% vastanutest. Enam kui poolte inimeste jaoks olid olulised ka pehmemad väärtused, nagu hea sisekliima ja toredad kolleegid (72%), töötajate võrdne ja aus kohtlemine (68%), professionaalne juhtimine (57%) ning heade tulemuste märkamine ja tunnustamine (56%). 59% küsitletutest peab tähtsaks paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust. 

Uuring viidi läbi 2021. aasta juunis. Küsimustikule vastas veebi teel kokku 1635 inimest. Vastajate seas on esindatud erinevatest piirkondadest, vanusegruppidest ja tegevusvaldkondadest inimesed. Valimist 67% oli vastates töösuhtes, ülejäänud olid töötud, õppurid või pensionärid.  

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top