fbpx
CV.ee tööelublogi

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed?

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed?

Ettevõtte kaugtööd planeerides peab arvestama võimalike tõrgetega, mis võivad töötajatel ette tulla. Levib populaarne arvamus, et kaugtöö parandab töötajate elukvaliteeti ning töö ja eraelu tasakaalu, siiski pole erinevad allikad üksmeelsed, milline mõju on kaugtööl töötaja üldisele heaolule.

Kuigi on leitud, et kaugtöö on kasulik nii töötajatele kui ka organisatsioonidele ning seda seostatakse paremate töötulemuste ja produktiivsusega, võib kaugtöö suhtlemisvõimaluste puudumise pärast põhjustada sotsiaalset isolatsiooni ja halvendada individuaalseid ja meeskonnasiseseid tulemusi.

CV-Online/CV.ee meeskond viis läbi kaugtöö uuringu, et välja selgitada, millised on kaugtöö suurimad väljakutsed töötajate jaoks.

Töö- ja eraelu piiride hägustumine

41% vastajatest nägi seda probleemina: kaugtöö tegemine nõuab töötajalt väga head enesedistsipliini, sest koduses keskkonnas on lihtne muid toimetusi teha ning töötajad peavad end pidevalt n-ö tööle sundima. Mõningatel juhtudel võib kaugtöö tegemine tööga rahulolu vähendada, sest kannatab töö- ja eraelu tasakaal: piirid võivad hägustuda ning töötajal on raske määrata, millal on tööaeg, millal puhkeaeg ning töötajad võivad kaugtööd tehes ületunde teha. Kaugtöötajad saavad vähem tuge meeskonnalt, lahendavad rohkem probleeme ja ülesandeid üksi, millel on omakorda negatiivne mõju tiimitööle. 

Suhtlemise vähenemine ja isolatsioon

40% vastajatest tunnevad kaugtööl puudust kolleegidega suhtlemisest ja tunnevad end isoleerituna. Töötajad, kes töötavad suurema osa ajast kaugtöö vormis, jäävad ilma mitteametlikust suhtlusest töökaaslastega, mida tavaliselt tehakse just näost-näkku, samas on see oluline osa organisatsioonikultuuri ja ettevõtte hea mikrokliima kujunemisel. Näost-näkku tunnete vahetamist ja kogemuste jagamist ei tehta tavaliselt e-maili või telefoni teel,  samuti saavad kaugtöötajad vähem mitteametliku mentorlust ja läbivat tagasisidet oma töö kohta. 

Füüsiline tervis kannatab

23% vastajatest nõustus, et kaugtöö on mõjutanud negatiivselt nende füüsilist tervist (seljavalud, vähene liikumine jne). Kaugtööd tehes on töötaja kodu tegelikkuses töökeskkond, kus peaks töötaja end mugavalt ja hästi tundma. Samuti peaks olema seal korralik kirjutusalaud ja mugav tool, siiski enamikul sellist võimalust kodus pole. Tööd tehakse köögilaua taga või diivani peal, mis mõjub negatiivselt töötaja füüsilisele tervisele. Samuti väheneb liikumine kontorisse ja tagasi, millel on omakorda negatiivne mõju tervisele.

Selleks, et organisatsioonis kaugtöö korraldust parandada ja kaugtöö suurimad väljakutsed lahendada, loo ettevõttele ametlik kaugtöö poliitika. Loe SIIN, miks on kaugtöö poliitika vajalik ja kuidas seda koostada!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top