fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

CV-Online/CV.ee viis juuli alguses läbi kaugtöö uuringu, kust selgus, et kaugtöö tegemine oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest. Kaugtööd teeb Eestis osaliselt või täielikult endiselt suur hulk inimesi – 58%. 2021 aasta veebruaris, kus Covid-19 olukord oli Eestis saavutamas haripunkti, töötas osaliselt või täielikult kodukontorist 67% inimestest.

Sarnaselt eelmistele uuringutele, on inimeste eelistatud töötamise viisiks kaugtöö hübriidlahendus (55%), kus osaliselt töötatakse kaugtöö vormis ja osaliselt ettevõtte ruumides. Populaarsemaks on muutunud töötamine ainult kodukontorist, mida eelistaks võimaluse korral nüüdseks 29% vastajatest.

Covid-19 kriis mõjutas töökorraldust suures osas. Üle poolte vastajatest nõustus, et nende organisatsioonides oli kaugtöö tegemine soovituslik või kohustuslik: vastavalt 27% ja 26%. Kolmandikul vastajatest avanes võimalus kaugtöö tegemiseks, mis varem polnud lubatud. Kui neljandikul vastajatest koroonakriis töökorraldust oluliselt ei muutunud, siis neid, kellel seetõttu töökoormus suurenes, oli 24%. 

Inimeste suurimad mured kontoritööle naasmisel on eelkõige seotud teadmatusega: “59% kaugtöötajatest mõtleb selle peale, kas viiruskriisi taandudes on neil võimalik kaugtööga jätkata. Samuti teeb inimestele muret avatud kontori müratase, uue igapäevarutiini leidmine ja võimalus Covid-19 viirusesse nakatuda,” räägib CV-Online’i turundusspetsialist Gertrud Sild, “Siiski on rõõm näha, et viiruskriisi taandudes on suurel osal inimestel endiselt võimalik kaugtööga jätkata.”

Uuringus käsitleti ka kaugtöö eeliseid ja väljakutseid. Suurimaks kaugtöö eeliseks on ülekaalukalt ressursside kokkuhoid – 94% kaugtöötajatest nõustus, et kaugtöö aitab neil hoida kokku aega ja raha transpordi ja lõunasöögi, samuti säästa ajakulu tööle-, kojusõidu ja koosolekute arvelt. 77% vastajatest nõustus, et kaugtöö võimaldab neil paremini ühildada töö- ja eraelu tegemisi. Suureks kaugtöö eeliseks peetakse ka vabadust: 64% kaugtöötajatest tunnevad, et on kaugtööd tehes vabad oma valikute tegemisel ja saavad valida töötamiseks sobiva aja ja koha. 

Kaugtöötajad tajuvad kaugtöö eeliseid suuremate plussidena kui väljakutseid miinustena. Suurima kaugtöö väljakutsena toodi välja töö- ja eraelu piiride hägustumist: 41% kaugtöötajatest tunneb, et neil on kaugtööd tehes keeruline kinni pidada tööaegadest ja nad teevad rohkem tööd kui peaksid. 40% kaugtöötajatest tunnevad kodukontoris puudust suhtlemisest kolleegidega ja tunnevad end isoleerituna. Kaugtöö väljakutsena toodi veel välja füüsilise tervise halvenemist – 23% vastajatest ütleb, et kaugtöö on mõjutanud negatiivselt nende füüsilist tervist (seljavalud, vähene liikumine jne).

CV-Online/CV.ee viis juuli alguses läbi kaugtöö kasutamist käsitleva uuringu, kuhu laekus vastused 1043. Uuringu eesmärgiks oli koguda värsket infot kaugtöö tegemise ulatuse ja viisi, kaugtööga seonduvate eeliste ja väljakutsete kohta töötajate jaoks.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top