fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööamps – tuleviku töövorm, mis laseb valida töö tegemise aega ja mahtu

Tööamps – tuleviku töövorm, mis laseb valida töö tegemise aega, kohta ja mahtu 2

Tehnoloogiliste ja sotsiaalmajanduslike muutuste taustal ning sellest tulenevatest nihetest tööelus on hakatud rääkima tuleviku tööst. Üks osa tuleviku tööst on uute töövormide kasutamine, mis erinevad traditsioonilisest töösuhtest. Need töövormid võimaldavad töö tegijale suuremat paindlikkust töö tegemise aja, koha ja mahu suhtes ning hõlmavad tööampse, juhutööd ning ka tööd koostööplatvormide vahendusel.

Üks olulisemaid tööampsu levikule kaasa aidanud tendentse on olnud majanduskriisijärgne tööpuudus, mis sundis inimesi leidma uusi või täiendavaid töövõimalusi. Muutused uute põlvkondade väärtussüsteemis on samuti üks enammainitud töömaailma muutuste põhjuseid.


Mis tööd kuuluvad tööampsu alla?

Lühiajaline töö või tööamps on üks juhutöö alavorm. Tavaliselt mõistetakse lühiajalise töö all töötamise vormi, mis on seotud kas üksiku projekti, konkreetse ülesande või hooajalise töö läbiviimisega. Kuivõrd projektipõhiseid kui ka hooajalisi töid võib teha väga erinevates valdkondades, võib lühiajaline töö olla samuti erineva fookusega.

Hooaja- ja projektipõhise töö raames pakub tööandja töötajale tööd kas regulaarselt või ebaregulaarselt vastavalt vajadusele: näiteks kui on vaja võtta osa konkreetsest projektist või pakutakse tööd vastavalt aastaaegadele, näiteks põllumajanduses. Töö on tähtajalise iseloomuga, mis eeldab konkreetse ülesande täitmist või kokkulepitud perioodi jooksul tööl olemist.

Õpilastöö ja tudengitöö alla kuulub kas lühiajaline töö õpingute kõrvalt või tööpraktika.

Töökoha või ka tööaja jagamine tähendab sellist töövormi, mille raames tööandja võtab tööle reeglina kaks töötajat, kes täidavad ühe täistööajaga ametikoha. Töötajatel endil on reeglina tööandjaga osalise tööajaga töölepingud.

Töökoha jagamise mõte on selles, et tagada töötajate alatine olemasolu täistööajaga töökohal, isegi kui ei leita kedagi, kes tahaks üksinda täistööajaga töötada.


Kasu tööd andvale isikule

Tööd andva isiku jaoks on tööamps üks võimalus tasandada ajutisi muutusi tööjõuvajaduses. Enam sobib see nõudluse kasvu perioodidel, näiteks tipphooajal turismivaldkonnas. Lühiajalise töö vorm on kohane ka kindla projektitöö jaoks sobilike oskuste ja teadmistega inimeste leidmiseks.

Seega, kuigi tihtipeale on lühiajaline töö mõni vähem oskusi eeldav töö, siis sageli kasutatakse sellist töövormi ka erialaoskustega inimese ajutiseks kaasamiseks, kui tema oskusi on vaja ainult mõne kindla projekti raames.

Lisa oma tööamps CV-Online (CV.ee) tööportaali!


Kasu töötegijale

Lühiajaline töö annab tööturul osalemise võimaluse inimesele, kellele mingil põhjusel ei sobi pikaajaline töösuhe. Näiteks õpilased, kellel on suur osa aastast vaja pühenduda õpingutele, kuid kes suvisel koolivaheajal saavad osaleda hooajalises töös.

Oluline on lühiajalise töövormi roll ka iseseisvate lepingupartnerite elus. Lühiajaline töö võimaldab pakkuda ettevõttele oma teenuseid ühekordselt kindla projekti ja ülesande raames. Selline töökorraldus annab iseseisvale lepingupartnerile võimaluse valida endale sobivaid projekte näiteks selle järgi, kuivõrd need töö tegijat arendavad ja karjäärialaselt edasi aitavad.

Lisaks võib tööampsust saada hüppelaud pikemaajalisele töösuhtele, kui töö tegija on tööülesannete täitmisel edukas.


Tööamps – tuleviku töövorm, mis laseb valida töö tegemise aega, kohta ja mahtu 1

Artikkel on koostatud Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused analüüsi põhjal.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top