fbpx
CV.ee tööelublogi

Millised on COVID-ist põhjustatud hirmud tööl ja kuidas end kaitsta?

Millised on COVID-ist põhjustatud hirmud tööl ja kuidas end kaitsta?

Kas Sulle tundub, et oled koroona-ajastul ärevam, kardad tööl viirusega nakatuda ega suuda ametikohustustele keskenduda? CV-Online’i poolt läbi viidud uuringust selgub, et Sa pole kaugeltki üksi! Millised on inimeste hirmud tööl ja kuidas iseenda vaimset tervist hoida?

Hirm oma tervise turvalisuse pärast närib iga neljandat inimest

Küsimustikule vastanutest 23% ütleb, et on muretsenud võimaluse pärast tööle sõites või tööl koroonaviirusega nakatuda. 18% vastajate puhul on stressi põhjuseks vaktsineerimata kaastöötajad.

Hirm oma tervise pärast, kui raskelt kulgev haigus meie ümber on, on väga loomulik. Eneses aitab rahu leida teadmine, et oled omalt poolt andnud maksimaalse panuse haiguse vältimiseks. See, mida teha saab, on meile tegelikult juba mõnda aega teada:

  • Hoida distantsi ühistranspordis ja töökohas
  • Kanda rahvarohketes kohtades kvaliteetset kaitsemaski
  • Õhutada töökohas ruume, vältida kogunemisi puhkenurgas või koosolekutel
  • Paluda tööandjalt kodutöö või osalise kodutöö võimalust
  • Läbida vaktsineerimiskuur, kui tervislik seisund võimaldab
  • Toetada oma immuunsüsteemi liikumise, mitmekesise toidu ja piisava unega

Paljude jaoks on kodukontorist töötamine täiendava stressi allikas

Suur hulk tööandjaid on tänu koroonaviiruse levikule võimaldanud töötajatele, kel töö iseloom seda lubab, täielikku või osalist kaugtööd. Ehkki see on hästitoimivaks meetmeks viiruse leviku pidurdamisel, on nüüdseks selged ka murekohad. Pidev kodukontorist töötamine on iga viienda inimese pannud end üksikuna tundma; igale neljandale vastajale on tekitanud stressi kodus oma töö ja koduõppel olevate laste eest hoolitsemise ühendamine.

Mõtle, mis Sulle kodukontoris kõige enam muret teeb? Kas info kehv liikumine, suhtlusvõimaluste nappus või hoopis kodus möllavad lapsed ja loomad? Teadvusta, mis Sind häirib ja võta ette konkreetsed sammud enda kehtestamiseks ja vajaduste rahuldamiseks: olgu selleks siis läbirääkimised tööandjaga, muudatused päevaplaanis või peresisesed kokkulepped. Mõtteid selleks, kuidas end kodukontoris motiveerida, leiad ka varasemast Tööelublogist.

Teadmatusest põhjustatud ärevust saab meele rahustamise võtetega lahustada

Kolmandik CV.ee uuringule vastanuist ütleb, et hirmud tööl on seotud piirangute ja teadmatusega tuleviku ees. Koroonaolukord tekitab stressi ja muremõtteid, tööl on keskendumine häiritud. Muretsetakse, et haigestudes või isolatsiooni jäädes ei saa oma tööülesandeid täita. Tervelt 25% töötajatest ütleb, et tema vaimne tervis on koroonakriisi ajal halvenenud!

Vahel on nii, et olukorra muutmiseks ei saagi midagi teha. Teadmatus, mis tulevik toob, on alati meiega – praegu lihtsalt suuremal määral. Me saame juhtida seda, millest mõtleme ja kuidas end tunneme. Meelerahu leidmiseks on palju teid, igaühele oma. Sageli aitab muremõtteid peletada see, kui tuletada endale meelde kõik hea, mis meie töös ja elus leida on. Vaimset heaolu toetavad näiteks ka teadveloleku võtted – kui keskenduda hetkele, pöörata tähelepanu detailide ilule, lõhnadele ja värvidele – avab rõõmu ja tänulikkuse kogemus Sulle ukse ilusamasse ellu.

Hoolitse, et Su lähedased suhted oleksid head ja hoitud. Võta enesele pause puhkamiseks, enda poputamiseks ja laadimiseks. Käi palju looduses, sest päevavalgus, värske õhk ja liikumine toetavad nii Sinu keha kui ka Sinu meelt. Pilve taga on päike – alati!


Artiklis viidatud andmed pärinevad juhtiva tööportaali CV-Online Estonia OÜ läbi viidud vaimse tervise uuringust. Küsitlusele vastas veebi teel 4384 inimest, kellest töötavaid inimesi on 3447. Töötajatena on käsitletud nii täiskoormuse ja osakoormusega kui ka kooli kõrvalt töötavaid inimesi.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top