fbpx
CV.ee tööelublogi

Tunnustamine loob töökohal heaolu- ja turvatunnet

Tunnustamine loob töökohal heaolu- ja turvatunnet

Kogenud juhid teavad, et tunnustamine on võluvits, millega luua positiivset töist atmosfääri ning süstida oma inimestesse motivatsiooni ja teotahet. Enamgi veel – see hoiab ja parandab inimeste vaimset tervist. Allpool toome esile võimalusi tunnustamiskultuuri juurutamiseks tööl.

Erinevad uuringud on näidanud, et tunnustamine töökohal loob heaolu- ja turvatunnet ning võib parandada töötajate vaimset tervist. Lisaks on tunnustust saanud töötajad oma töö ja töökohaga rohkem rahul ning tööalaselt motiveeritud. Näiteks küsis CV.ee septembrikuises tööturu uuringus inimestelt, mis muudab tööandja nende jaoks atraktiivseks. Suisa 70% vastas, et selleks on heade tulemuste märkamine ja tunnustamine.

Tööandjad eeldavad sageli, et on normaalne, kui töötaja teeb oma palga eest korralikult tööd. Töötaja jaoks võib olla aga tegu suure eneseületusega olgu siis põhjuseks napid töökogemused, kehv väljaõpe, nigel tehniline varustatus, puudulik juhtimine või keerulised kliendid. Juhi või kolleegi hea sõna maandab pingeid ja võib päästa päeva.

Kuidas juurutada organisatsioonis püsivat tunnustamiskultuuri?

Tunnustamise esimene reegel: tunnustage avalikult. Sellega avaldate tänu konkreetsele inimesele, aga ka juuresolijad tunnevad end ülendatuna ja see võib neid motiveerida samuti rohkem pingutama. Kujundage näiteks traditsioon alustada oma koosolekuid pöörates tähelepanu kellegi jõupingutustele või tuues esile erilisi õnnestumisi. Tunnustuse avalikuks avaldamiseks sobib kasutada ka organisatsioonisisest e-kirja, sotsiaalmeediagruppi või -postitust – viimane võimaldab jõuda ka klientideni.

Kes soovib saavutada tunnustamises meisterlikkust, peaks koguma infot ja tegema tunnustamisest „rätsepatöö“. Koos vaheastme juhtidega saab koguda andmeid oma meeskonna liikmete personaalsete eelistuste kohta. Kuidas inimene soovib tunnustust saada? Kas avalikult või privaatselt? Kas sisuka kiitmise või materiaalsete hüvede näol? Teades neid vastuseid on juhtidel paremad võimalused avaldada oma tänu mõjusal viisil, mis loob nende meeskonnaliikmes heaolutunde.

Juhid saavad näidata asjakohase tunnustamisega eeskuju. Nagu enamik tervet organisatsiooni haaravaid algatusi peab ka tunnustamiskultuuri loomine algama juhtkonna ülemisest otsast. Juhtidele tasub meelde tuletada, et just nemad on tunnustamises ja inimestes heaolutunde loomises ettevõtte eeskujud. Nende aktiivne toetus organisatsioonis loodud tunnustamise algatustele määrab palju.

Töötajate harimine tunnustamise mõjust inimeste heaolule ja pühendumusele kiirendab selle levikut. Korraldades seminari, infotunni või ühise lõuna saab valgustada kõiki töötajaid tänukultuuri võimsast mõjust nende töö- ja isiklikule elule. See aitab muuta väärtusruumi ning tagada, et kõik mõistavad tunnustamise mõju ja saavad aru, et see võtab neilt tõenäoliselt vaid mõne minuti päevas. Kui töötajad ka üksteisele oma tunnustust avaldavad, mõjutab see mitte ainult üksikute töötajate heaolutunnet, vaid soojendab kogu töökeskkonda.

Töötajatele läheb korda, kui nende pingutused on organisatsiooni eesmärkide täitmisel olulised. Tagasiside tehtud töö resultaatide ja eesmärkide täitumise kohta on ehe tunnustus, kui näidata selle selget seost töötajate antud panusega. Inimesed, kes pingutavad organisatsiooni tulemuste nimel, on väärt tundma ka oma osalust edu saavutamisel.

Üllatused tekitavad alati elevust ja head energiat. Näiteks – märgates, et meeskond on raskel nädalal tublisti pingutanud, võib seda tähistada ühise maasika- või koogisöömisega ning niimoodi välja näidata, et inimeste jõupingutusi on märgatud. Suurepärase põhjuse ühiseks tähistamiseks ja heade sõnade ütlemiseks annavad ka sünnipäevad, inimeste töövälised saavutused ja muud tähtpäevad.  

Selge, et siiral tööalasel tunnustamisel on töötajate vaimsele tervisele soodne mõju ning kasu sellest on palju suurem kui tehtavad jõupingutused. Mõne lihtsa harjumuse või traditsiooni loomine võib kogu kollektiivi heaolutunnet märkimisväärselt tõsta. Võimalusi on palju, alustada tasub juba täna!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top