fbpx
CV.ee tööelublogi

Karjääripööre: Õpetaja eesmärk on tagada iga lapse kaasatus

Karjääripööre: Õpetaja eesmärk on tagada iga lapse kaasatus

Iga haridusvaldkonnas tegutseja peaks panustama sellesse, et iga laps saaks väga hea hariduse. Noored Kooli programm loob selleks head eeldused, tuues haridusmaastikule inimesed, kes oskavad oma aega ja teadmisi märkimisväärselt panustada. Oma kogemusi Noored Kooli programmiga jagab vilistlane Hanna Nõmm.

Olen tahtnud õpetajaks saada juba väikesest peale, sest minu arust võimaldab õpetajaamet muuta noorte mõttemaailma. Noored Kooli programm annab mulle suurepärase võimaluse ellu viia muutusi haridusmaastikul.

Sukeldumine haridusmaailma

Bakalaureuseõppe viimasel aastal mõtlesin pingsalt, mida tahan peale ülikooli lõpetamist edasi teha. Üks päev sattus meie loengusse Noored Kooli programmi värbamisesindaja ning sealt minu teekond haridusmaastikul alguse saigi. Peale põhjalikku programmiga tutvumist otsustasin kandideerida, sest ülikooli kõrvalt matemaatika eratunde andes sain aru, et õpetamine on see, mis mul silma särama paneb. Peale edukat kandideerimisprotsessi võtsin pakkumise vastu ning õpetan nüüd Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis matemaatikat.

Minu suurim eesmärk on tuua rahatarkus kohustuslike ainete hulka põhikoolis, sest finantsalased teadmised on just need, mis elus tegelikult edasi aitavad. Arvan, et iga põhikooli lõpetav noor peab teadma, kuidas endaga majanduslikult hästi toime tulla. On noori, kes lähevad peale põhikooli edasi õppima kodust kaugele ning on oluline, et nad teaksid, kuidas finantsiliselt toimetada. Seejuures on hea, kui noored teavad, millised maksud nende palgalt maha arvestatakse ning kui palju netopalgana kätte saadakse. Tarvilik on, et peale palga kättesaamist teaksid noored, kuidas teenitud raha kulutada, miks võiks säästa ning mida säästudega edasi teha. Selle nelja kuu jooksul, mil olen õpetaja olnud, näen, et õpilastele meeldib rahast rääkida. See kinnitab üha enam minu arvamust, et rahatarkuse õpetamine peaks olema kohustuslik osa põhikoolist ning seejuures ei piisa mõnest tunnist, mis sellele teemale inimeseõpetuses ning matemaatikas pühendatakse.

Oskus luua seoseid

Lisaks eelnevale on oluline, et õpilased näeksid seoseid matemaatika ja igapäevase elu vahel, siis tõuseb ka huvi õpitava aine vastu. Seoseid saab luua läbi ainete lõimingu. Tihtipeale arutame tundides lisaks matemaatikale bioloogiat, ajalugu, füüsikat, inimeseõpetust ning paljusid teisi olulisi aineid. Ka finantskirjaoskuse õpetamist põimin ma tunni häälestamise osasse ning rühmatöödesse.

Matemaatikaõpetajat kujutatakse tavaliselt range inimesena ning matemaatikatundi sellisena, kus õpilased ei julge vastata ega tahvli ette minna, sest kardavad eksida. Mina üritan neid eelarvamusi murda. Usun, et iga õpetaja võiks olla mingil määral nõudlik, kuid ära ei tohiks unustada lõbusust. Veerandi lõpus küsisin õpilastelt tagasisidet, mis neile meeldis ja mis oleks võinud olla teisiti. Üks minu õpilastest kirjutas nii: „Mulle meeldib, et õpetaja on sõbralik ja abivalmis ning murrab tüüpilise range õpetaja stereotüüpe.“ See tagasiside andis mulle endale kindlust, et asun õigel teel.

Individuaalne lähenemine

Matemaatika õppimine peaks olema õpilaste jaoks huvitav ning pingevaba. Mina loon õpilaste jaoks pingevaba õhkkonna erinevate mängude, nuputamisülesannete ja rühmatöödega. Seeläbi on mul võimalik arendada õpilaste üldpädevusi nagu kriitiline mõtlemine, koostööoskus, suhtlemisoskus, esinemisoskus, loogiline mõtlemine jne.

Õpetajana soovin ma tekitada õpilastes huvi õppimise vastu. Ma hoolin siiralt igast õpilasest ning üritan teemasid edasi anda nii, et kõigi laste vajadused oleksid täidetud. Mõni õpilane vajab konkreetsemat ja nõudlikumat lähenemist, kuid mõni hoopis väga pehmel toonil rääkimist. Kui õpilaste vajadused on täidetud, tekib neil tahe rõõmsal meelel tundi tulla ning see loob soodsa pinnase uute teadmiste omandamiseks.

Õppeprotsessi olulised osad on vigade tegemine ja tagasisidestamine. Annan õpilastele pidevat tagasisidet nende teadmiste arengu kohta ja nad teevad seda ka ise. Seeläbi arenevad õpilastest ennast juhtivad ning analüüsivad inimesed, kes oskavad kasutada ebaõnnestumisi õppimiskohtadena. Minu õpilased teavad, et vead aitavad saada paremaks. Seetõttu on minu tundides on lubatud kõiki hindeid järele vastata. Mul on ainult hea meel, kui õpilased tahavad õppida ja areneda.

Iga õpilane on omamoodi, kuid tuleb leida õige viis, kuidas lapseni jõuda. Kasuks tuleb ka usk hea õpetaja mõjusse. Kooliskäimine on nii suur osa elust, seetõttu on tähtis, et iga õpilane tuleks kooli rõõmsal meelel ning saaks hea hariduse, mis loob vundamendi järgnevaks eluks.Vaata haridusvaldkonna tööpakkumisi meie tööportaalist CV.ee.

Noored Kooli on kaheaastane arenguprogramm, mis toob koolidesse motiveeritud inimesed erinevatest valdkondadest ning tagab, et iga laps saaks väga hea hariduse.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top