fbpx
CV.ee tööelublogi

Millest koosneb silmapaistev motivatsioonikiri?

Millest koosneb silmapaistev motivatsioonikiri?

Enamik tööotsijatest arvestab töökohtadele kandideerides alati CV koostamisega, kuid pea et sama tähtis on motivatsioonikiri. Kuidas aga head motivatsioonikirja kirjutada ning kuidas teha see meeldejäävaks ka tööandjale?

Motivatsioonikiri on sinu oskuste ja varasemate kogemuste kirjeldus, mis täiendab CV-d. See aitab sind näidata parimast küljest ning põhjendada tööandjale, miks just sina oled sobivaim kandidaat pakutavale ametipositsioonile. Hästi kirjutatud motivatsioonikiri võib veenda tööandjat sind vestlusele kutsuma.

CV.ee on kokku pannud näpunäited, millest motivatsioonikirja kirjutamisel juhinduda.

Millele tähelepanu pöörata?

  • Alusta enda tutvustamisest, kirjelda oma varasemaid kogemusi ja oskusi ning too paralleele ametikoha nõudmistega. Lisa ka kontaktandmed.
  • Rõhuta enda tugevaid külgi, kuid jää seejuures ausaks – ära luiska endale oskuseid või kogemust, mida sul tegelikult pole.
  • Lisa ka põhjendus või motivatsioon pakutavale ametikohale kandideerimiseks ning kirjelda lisandväärtust, mida ettevõttele pakud.
  • Kui töökuulutuses on esitatud küsimused, millele motivatsioonikirjas vastuseid oodatakse, siis kindlasti vasta nendele.
  • Pea meeles, et tegu on siiski ametliku kirjaga. Kasuta levinud fonte, nt Times New Roman või Arial ja kirjasuurust 11-12.
  • Kirja pikkus peaks jääma 0.5 – 1 lk vahemikku. Lisaks jälgi, et sinu motivatsioonikirjas poleks kirjavigu. Kirjuta kiri konkreetselt, proovi vältida jutustavat kõneviisi, slängi ja liigset familiaarsust.

Kuidas motivatsioonikirja kirjutada?

Motivatsioonikirja alustatakse alati pöördumisega ettevõtte poole – veel parem, kui saad pöörduda mõne töötaja (nt personalijuhi) poole isiklikult, nt “Lugupeetud Siivi Online OÜ personalijuht Mari Tamm”. Esimeses lõigus selgita, mis töökohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus. Võid ka lisada, kust konkreetse tööpakkumise kohta informatsiooni leidsid. 

Teises lõigus räägi lahti varasemad kogemused ja oskused. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuste ning isikuomaduste vahel. Ära dubleeri CV-s olevat informatsiooni, vaid täienda seda infot või too välja midagi uut. Kolmas lõik on motivatsioonikirja olulisim, kus tuleb selgitada sinu motivatsiooni pakutavale ametikohale astumiseks. Selgita, millist lisandväärtust ettevõttesse tood. See info eristab sind teistest sarnase taustaga kandidaatidest.

Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisa oma kontaktandmed, et tööandja saaks sinuga huvi korral ühendust võtta. Jälgi kindlasti ka seda, et kontaktandmed (e-mail ja telefoninumber) oleksid CV-s ja motivatsioonikirjas samad.

Kuidas silma paista?

  • Tee tööandja kohta põhjalik taustauuring ning otsi välja need kohad, kuhu saaksid enim panustada. Too need motivatsioonikirjas ka selgelt välja.
  • Osal juhtudest võib töötada ka see, kui lisad motivatsioonikirja nende oskuste kirjeldused, mida töökuulutuses mainitud on. Sel juhul pea silmas, et näiteks objektijuhi positsioonil nõutav ehitusinseneri kutse ei ole siiski juurde valetatav, vaid peame silmas pigem pehmemaid oskuseid, nagu “koostöövalmis”, “hea rööprähkleja”, “positiivne” vms.
  • Võimalusel lisa näiteid juba tehtud tööde või saavutuste kohta. Nii saad oma olemasolevad oskused siduda tööandja poolt konkreetsele positsioonile otsitavate omadustega.
  • Ole enesekindel ja ära tee oma varasemaid kogemusi maha. Näiteks ettekandja töö ei ole lihtne ning pidev inimestega suhtlemine ja stressirohketes olukordades toime tulemine on midagi, mida iga tööandja hinnata oskab.

Loodame, et jagatud näpunäited inspireerivad ka sind oma motivatsioonikirja üle vaatama ja vajalikke muudatusi tegema, et tagada sujuv tööotsing ning silmapaistev kandidatuur.

Vaata, kuidas motivatsioonikirja kirjutada ning mida täpsemalt silmas pidada SIIT. Vaata, kuidas CV-d koostada SIIT.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top