fbpx
CV.ee tööelublogi

82% inimestest on haigena töötanud. Vaata, kes seda teevad!

82% inimestest on haigena töötanud. Vaata, kes seda teevad!

Värskest CV.ee uuringust selgub, et valdav osa inimestest on haigena tööd teinud. Millistes tegevusvaldkondades see kõige levinum on? Loe ka, kuidas koroonaaeg haigena töötamist mõjutab!

Eriti tähelepanelik peaksid Sa olema, et mitte vooluga kaasa minna, kui töötad mõnes järgnevalt mainitud sektoris. Just nende tegevusalade inimesed ütlesid uuringus kõige sagedamini, et on haigena tööd teinud.

  1. Finants/raamatupidamine – haigena on töötanud 89% vastanutest

Finantsala inimesed toovad haigena töötamise põhjuseks eeskätt mure, et nad kaotaksid haiguslehe tõttu oluliselt oma palgas (23%), teisalt ei takista nende puhul haigus nii palju töö tegemist (22%).

  1. Avalik sektor – haigena on töötanud 88% vastanutest

Põhjused avalikus sektoris on sarnased finantsvaldkonnaga, aga kartus oma sissetulekutes kaotada on märksa suurema osakaaluga (26%). Põhjendusena lisandub ka liiga suur töökoormus (16%).

  1. Haridus/teadus – haigena on töötanud 87% vastanutest

Siin valdkonnas teeb ettevaatlikuks see, et ülaltoodud argumentide kõrval tuuakse teistest valdkondadest sagedamini haigena töötamise põhjuseks, et töökaaslased teevad samuti haigena tööd (9%) ja et tööandja avaldab selleks survet (7%).

  1.  Infotehnoloogia – haigena on töötanud 85% vastanutest

Teiste mainitud olulisemate põhjuste kõrval on infotehnoloogia sektori inimesed haigena töötanud sagedamini seetõttu, et soovivad tööandjale meele järgi olla (9%). Kas see tähendab, et nad tunnevad tööandja ees tänuvõlga?

  1. Ehitus/kinnisvara – haigena on töötanud 85% vastanutest

Ehituse ja kinnisvara valdkonnas on haigena töötamise põhjuste osakaalud sarnased keskmisele: kaotaksin haiguslehe tõttu oluliselt oma palgas (24%), haigus ei ole takistanud töötamist (19%), liiga suur töökoormus (14%), mulle ei leidu asendajat (14%).

Suurematest sektoritest on kõige vähem haigena töötanud tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna inimesed – 82%, aga ka seda on märkimisväärselt palju.


Koroonakriis on vähendanud haigena tööl käimist, aga võimaldab seevastu haigena kaugtöö tegemist.

Viirus on kaasa toonud uue positiivse trendi – haigena tööle tulla ei ole viisakas ega ka lubatud. 67% küsitlusele vastanutest usub, et koroonakriis on oluliselt vähendanud haigena tööl käimist; vaid 11% ei arva nii.

Mündi teine külg on tumedam. Ehkki teatakse, et haigena töötamine pikendab põdemise kulgu, on laialdane kodukontori kasutamine innustanud inimesi ka haigena kodus tööd tegema 72% ütleb, et kaugtöö on andnud selleks võimaluse. Paljudele inimestele, kes ei võitle ägedaloomulise viirusega vaid ravivad näiteks kroonilist haigust või kellel on keeruline liikuda, annab uus töökorraldus aga parema võimaluse tööelus kaasa lüüa.  


Uus aeg on toonud uued võimalused, aga meie kõigi ees seisab endine väljakutse: anda oma kehale ja vaimule puhkust, kui nad sellest vajadusest haigusega märku annavad. Töötaja sisetunne ja tööandja poolne paindlikkus üheskoos annavad siin parima tulemuse. Tarku otsuseid!

Viidatud küsitluse viis CV.ee läbi 2022. aasta veebruari esimeses pooles, et uurida eestimaalaste tööga rahulolu ja töötamisega seotud terviseharjumusi. Uuringus osales 5006 vastajat, neist enamus töötajad erinevatest tegevusvaldkondadest, aga ka töötud inimesed, tudengid ja pensionärid.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top