fbpx
CV.ee tööelublogi

Kaugtöö võimaldab haigena töötamist. Kas see on ka mõistlik ja seaduslik?

Kaugtöö võimaldab haigena töötamist. Kas see on ka mõistlik ja seaduslik?

Hiljutisest CV.ee uuringust selgub, et suurenenud kodukontori kasutamisega on nüüd laiemalt levinud ka haigena töötamine. 82% vastanutest ütleb, et on haigena töötanud ja 72% sõnul annab kaugtöö selleks võimaluse. Vaatame, miks seda tehakse ja mida räägib seadus?

Päris mõnus on ju keerata end diivanile kerra, võtta tass sooja teed, sirvida läbi töömeilid ja vastata neile valikuliselt. Väikese ibuprofeeni abil saab ka veebikoosolekul täitsa kena välja näha, aga tüütumad koosolekud võib kehvale enesetundele viidates ka vahele jätta või suletud kaameraga läbida. Kas tuleb ette?

Miks me eelistame tõbisena töötada, ehkki teame, et korraliku puhkuseta ei pruugi haigus nii kiiresti taanduda?

Meie uuringule vastajad tõid kõige sagedamini põhjuseks selle, et haiguslehte võttes kaotataks palgas – nii ütles 57% inimestest. 45% vastajatest arvas, et haigus ei ole takistanud töö tegemist, 33% väidab, et talle ei leidu asendajat, 25% ütleb, et suur töökoormus ei võimalda haigena puhata, 16% tahab olla tööandjale meele järgi, 15% sõnul käivad ka kolleegid haigena tööl ning 14% vastanutest tunnetab selleks tööandja survet.

Mustvalget lahendust ei ole. Haigena kaugtöö tegemine võib olla põhjendatud, kui tegu ei ole ägedaloomulise tõve vaid näiteks liikumisraskuste, krooniliste haiguste või muu säärasega, mis konkreetse töö tegemist tõepoolest ei häiri. Muidugi peab see olema ohutu töötaja tervisele ning õiglane kolleegide suhtes. Sel juhul tuleb eritingimused tööandjaga täpselt kokku leppida, hea kui ka kolleegid oleksid sellest erisusest informeeritud.

Mida ütleb seadus? Nõu annab CV.ee turundusspetsialist ja juuratudeng Anette Sooväli.

Sa ei pea haigena töötama! Selleks ei ole mitte ühtegi põhjust, vaatamata sellele, mida tööandja väidab. Töötajal on alati õigus haiguslehele ja segamatule võimalusele terveneda.

Üldiselt saab töötaja haiguslehe puhul hüvitist alates 2. päevast. 2.-5. haiguspäeva eest makstakse haigushüvitist 70% viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Alates 6. haiguspäevast makstakse hüvitist 70% päevatulust, mille arvestamisel võetakse aluseks haiguslehele eelnenud kalendriaasta ametlik töötasu. Tallinna linn maksab 01.09.2021-31.05.2022 vahemikus haiguslehele jäänud tallinlastele toetust ka juba esimesest haiguspäevast, et julgustada inimesi haiguslehele jääma esimeste haigussümptomite tekkel.

Mõned ettevõtted pakuvad võimalust ka tasustatud tervisepäevi kasutada, sel juhul hüvitab tööandja ise kõikide haiguspäevade palgavahe. Kui Sa ei tea, kuidas teil on, küsi tööandjalt järele!

Sa ei tohi haigena töötada! Olenevalt haiguse iseloomust võib juhtuda, et tulenevalt töölepingu seadusest Sa ei tohigi haigena töötada. Nimelt on töötaja töökohal kohustatud hoiduma tegudest, mis seavad ohtu tema või teiste isikute tervise. Viirusnakkusega kontorisse või uimasena freespingi juurde ilmumine on siin vaid mõned välistavad näited.

Pea silmas, et tööandjal on kohustus keelata haigena töötamine. Ära pea vimma, kui tööandja ei luba Sul haige olles tööd teha, kuigi Sa ise seda sooviksid. Sinu tööandja peab lihtsalt seadustest ja teiste töötajate õigustest lugu. Töölepingu seadus kohustab tööandjat haiget töötajat mitte tööle lubama, kuna tööandja peab tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused kõigile töötajatele.

Töötajal on õigus mitte olla kättesaadav – mitte osaleda tööalases tegevuses või teabevahetuses väljaspool tööaega digitaalsete töövahendite abil (e-kirjad, sõnumid, tööks kasutatavad rakendused jms). See puudutab nii haiguslehel viibimist kui ka muud töövälist aega ning on oluline selleks, et kaitsta Sinu füüsilist ja vaimset tervist ning heaolu.

Hoia ennast ja oma kolleege! Võta haigena aeg maha ja anna oma organismile puhkust. Kui kolleeg käib haigena tööl, tasub sellest esmalt teavitada vahetut juhti – sellega väldid soovimatuid tagajärgi nii haigele töökaaslasele kui teistele teie kollektiivis.


Lõpetuseks ka üks hea uudis, mis CV.ee uuringust välja koorus. Nimelt usub 67% vastajatest, et viiruskriis on oluliselt vähendanud haigena tööl käimist – see on suur samm õiges suunas.  Siirast hoolimist ja tugevat tervist Sulle!

Viidatud küsitluse viis CV.ee läbi 2022. aasta veebruari esimeses pooles, et uurida eestimaalaste tööga rahulolu ja töötamisega seotud terviseharjumusi. Uuringus osales 5006 vastajat, neist enamus töötajad erinevatest tegevusvaldkondadest, aga ka töötud inimesed, tudengid ja pensionärid.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top