fbpx
CV.ee tööelublogi

Kui oluline on töörahulolu tänapäeva töökohal?

Kui oluline on töörahulolu tänapäeva töökohal?

CV.ee poolt möödunud kuul läbi viidud haigena töötamise uuringust selgus muuhulgas, et suisa 83% töötajatest on oma praeguse tööga rahul. Neist omakorda 48,2% ei otsi hetkel otseselt uut tööd, kuid on headele pakkumistele avatud. Arvestades hetkeolukorda, lasevad töötajad vähema tõenäosusega oma positsioonist lahti, seda eriti siis, kui ollakse oma tööülesannete, -keskkonna või kollektiiviga rahul.

Enamik organisatsioone püüdleb töötajate rahulolu poole, kuid mitte kõik ei saavuta seda eesmärki. Seetõttu on oluline, et personalispetsialistid oleksid rohkem teadlikud teguritest, mis võivad potentsiaalselt töötajate rahulolu suurendada, ja kuidas seda lõimida ettevõtte üldise eduga. CV-Online meeskond toob välja töörahulolu peamised tegurid ning viisid, kuidas hoida töötajaid õnnelikuna.

Töörahulolu tegurid

Töötajate kaasatuna ja rahulolevana hoidmine nõuab enamat kui lihtsalt head palka ja hüvesid. Toome järgnevalt välja mõned peamised töörahulolu aspektid, mida töötajad mainivad.

Austus – töötajad peavad kõigi töötajate lugupidavat kohtlemist tööga rahulolu kõige olulisemaks teguriks.

Usaldus – võib-olla töökoha ebakindluse tõttu suurele majanduslangusele järgnenud aastatel märgitakse, et usaldus töötajate ja nende juhtide vahel on samuti ​​väga oluline rahulolu tegur.

Turvalisus – kui olete kunagi pidanud iga päev tööle minema ja mõtlema, kas teie töökoht on turvaline või kas see jääb püsima, siis teate, et see võib põhjustada palju ärevust. Organisatsioonid saavad pakkuda turvatunnet ausa suhtluse ja läbipaistvuse kaudu ettevõtte tervise ja pikaajalise elujõulisuse kohta.

Tervislik keskkond – stressist, moraaliprobleemidest, ahistamisest ja diskrimineerivatest tavadest hoiduvad töökohad võivad luua positiivse ja tervisliku keskkonna kõigile.

Arenguvõimalused – mitte keegi keegi ei taha teha tupiktööd. Töötajad on tõenäolisemalt motiveeritud teie juures töötama, kui nad näevad karjäärivõimalusi, näiteks võimalust teenida kõrgemat palka ja võtta endale suuremaid kohustusi.

Palk ja hüvitised – Hea palk ei ole ainus põhjus, miks töötajad oma tööga rahul on, kuid tavaliselt on ka see nimekirjas kõrgel kohal. Konkurentsivõimeline palk paneb töötajad tundma end väärtustatuna ja annab vähem põhjuseid mujalt tööd otsida.

Kui oluline on tööga rahulolu?

Pole kahtlustki, et suurepärased töötajad on organisatsiooni peamine ja kõige väärtuslikum ressurss. Töötajate õnnelikuna hoidmine aitab tugevdada ettevõtet mitmel viisil, sealhulgas:

Madalam tööhõive kulu –värbamine võib olla üks suurimaid personaliosakonnaga seotud kulusid. Töötajate hoidmine aitab luua paremat keskkonda ning hõlbustab kvaliteetsete talentide värbamist ja raha säästmist. Lõpptulemus: rahulolevad töötajad lahkuvad teie juurest palju väiksema tõenäosusega.

Kõrgem tootlikkus – olenemata ametinimetusest ja palgaastmest saavutavad töötajad, kellel on oma tööga rahulolu, kõrgemat tootlikkust.

Suurenenud kasum – töötajate turvalisuse ja rahulolu tagamine võib kaasa tuua suurema müügi, madalamad kulud ja tugevama tulu.

Lojaalsus – kui töötajad tunnevad, et ettevõte väärtustab nende parimaid huve, toetavad nad sageli ka ettevõtte missiooni ja teevad kõvasti tööd eesmärkide saavutamiseks. Ja nad võivad tõenäolisemalt oma sõpradele oma töökeskkonnast rääkida, mis aitab levitada head sõna.

See ei nõua palju lisapingutusi, et hoida töötajaid õnnelikuna. Nad tahavad tunda austust ja usaldust, töötades turvalises keskkonnas, hea palga ja edasijõudmise võimalustega. Kui teie ettevõte töötab välja viise nende oluliste tegurite täitmiseks, võib see rahuldada töötajaid ja aidata luua tugevamat, stabiilsemat ja kasumlikumat tulevikku.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top