fbpx
CV.ee tööelublogi

Noored töötajad on arengumootoriks kogu ettevõttele!

Noored töötajad on arengumootoriks kogu ettevõttele!


CV.ee viis läbi värske küsitluse, et uurida erinevate valdkondade tööandjate valmisolekut noorte tööle võtmiseks. Milliste kanalite kaudu noori leitakse, milliseid hüvesid neile pakutakse ja miks ettevõtted üldse noori palkavad? 

Noorteni jõudmiseks kasutavad värbajad kõige sagedamini (86% juhtudest) tööportaali teenuseid. Väga levinud (66%) on ka noorte töötajate otsimine tutvuste kaudu. 

Kui on soov jõuda justnimelt noorema sihtrühmani, tasub lisaks tavapärastele kanalitele vaadata ka nende keskkondade poole, kus noored rohkem aega veedavad. Nii kasutaski 40% tööandjaist ka Facebooki ja 36% koolide infostende ja -liste, vähem tarvitati LinkedIni, karjäärimesse ja Instagrami. 1% tööandjatest pöördus noorte poole läbi TikToki

Tööandjad pakuvad noortele kohandatud võimalusi sisseelamiseks

Selleks, et noor töötaja kiiresti kollektiivi sulanduks ja võimalikult peatselt oma tööülesannete kõrgusele jõuaks, on enamus organisatsioone valmis temasse rohkem panustama. 

Uuringus osalenud tööandjatest 86% pakub noortele väljaõpet, 65% on valmis võimaldama paindlikumat tööaega, 62% mentorit ettevõtte sees ja 30% spetsiaalset praktikaprogrammi

Mõistagi laienevad ka noortele muud oma töötajatele mõeldud hüved nagu ettevõtte ühisüritused (67%), täiendkoolitused (64%), boonussüsteem saavutatud tulemuste eest (44%), kaugtöö võimalus (43%), kultuuri- ja sporditegevuse hüvitist (37%) jm.

Miks tööandjad eelistavad just noori palgata? 

Mõistagi on äsja tööturule sisenenu värbamine tööandja jaoks riskantne. Vahel ei ole neil tõepoolest töölkäimise kogemust, rutiinitaluvust, järjekindlust, laia silmaringi… aga ometi on  tööandjate hinnangul noortel ka mitmeid suuri eeliseid: 

1.     Noort töötajat on võimalik õpetada välja just ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Alustava töötaja puhul ei ole muret, et tal oleks sissejuurdunud harjumused või kivistunud hoiakud, mida on vaja muutma hakata. 

2.     Noored on kiiremad õppijad. Pole kahtlust, et vanuse kasvades langeb õppimise kiirus nii mõtlemist kui motoorikat vajavates protsessides. Kui teie organisatsioon tegutseb tempokalt arenevas valdkonnas, on oluline, et tiimis oleks ka verinoori liikmeid, kes uusi trende ja oskusi lennult haaravad. 

3.     Noori töötajaid on kergem värvata kui kogemustega spetsialiste. Nii mõnedki tööandjad, kelle sektoris valitseb tööjõupuudus, eelistavad noori praktilistel kaalutlustel. Kui küllaldase kogemusega inimesi on väga kallis üle osta, siis võib olla kiirem ja soodsam värvata kogemusteta töötaja ja ta ise välja õpetada. 

4.     Noorte digipädevus ja tehnoloogiaalased teadmised on paremad. Noored on sündinud maailma, kus arvutid olid juba leiutatud. See fakt koos kiire õppimisvõimega muudab nad digimaailmas võitmatuks. 

5.     Noortel on uudsed ideed ning rohkem energiat ja motivatsiooni. Värske vaatenurk senistele töödele ja innukas eesmärkide poole püüdlemine annab sageli supertulemusi. Aga veelgi enam – selline suhtumine motiveerib ka teisi tiimi liikmeid lennukamalt tegutsema. Kasutagem seda võrratut võimalust koos noortega uuele tasandile liikumiseks!

Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 27. aprillist 16. maini 2022. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 260 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top