fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööturu-uuring: tööandjad plaanivad töötajate arvu suurendada

Tööturu-uuring: tööandjad plaanivad töötajate arvu suurendada

Värske CV.ee tööturu-uuring näitab, et hoolimata muutlikest aegadest vaatavad ettevõtted tulevikku optimistlikult ja 38% neist plaanib lähikuudel töötajate arvu suurendada. Töötasusid kavatseb suurendada veerand organisatsioonidest. 

Tööandjate tööturu-uuring viidi läbi CV-Online poolt septembris 2022, küsitledes 245 erineva suuruse ja profiiliga tööandja esindajat. Uuriti, milliseid personalimuudatusi on organisatsioonides plaanis, kas ja mil määral plaanitakse palkade tõstmist ning millised on aktuaalsed personalijuhtimise küsimused. 

Uuringust selgus, et viimastel kuudel on ettevõtted oma töötajate arvu pigem kasvatanud (41%) või see on samaks jäänud (36%) ning ka vaade tulevikku on üsna optimistlik. Ehkki 41% organisatsioonidest kavatseb lähikuudel jätkata sama personaliga, kavatseb tervelt 38% värvata juurde ning töötajate arvu suurendada. 

Nendest organisatsioonidest, kes plaanivad töötajaid juurde palgata, kavatseb 62% tööle võtta kuni 5 lisainimest, 25% kaalub 6-20 töötaja värbamist ja tervelt 9% organisatsioonidest soovib tööle võtta enam kui 20 lisainimest. Tervelt kolmveerand töötajate arvu tõstvatest ettevõtetest kavatseb juurde leida spetsialiste, keda vajatakse veelgi enam kui poole aasta eest. 

Töötasude muutmise osas on tööandjad pigem äraootaval seisukohal. Üldiselt (61% vastanutest) ei kavatseta lähikuudel töötasusid muuta, aga veerandil (27%) juhtudest on palgatõus siiski plaanis – kõige sagedamini 5-10% võrra. 

„Vastustest nähtub, et töötasude tõusu taga ei ole suurenenud käibed või müügimarginaal vaid pigem vajadus oma töötajate eest muutlikul ajal hoolitseda,“ sõnab CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. „Palgatõus on kindlasti üks teguritest, mis aitab tööandjatel keerulises tööturu seisus hoida häid ja lojaalseid töötajaid ning vältida nende kaotamist.“

Kõige aktuaalsemaks küsimuseks peavad tööandjad töötajate heaolu ja töökogemuse parandamist. Osad organisatsioonidest plaanivad luua juurde lisaboonuseid, millega töötajate lojaalsust hoida. Peamisel peetakse silmas erinevaid töötajate füüsilise ja vaimse tervisega ning kaugtöö võimalustega seotud hüvesid.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top