fbpx
CV.ee tööelublogi

CV-Online tööstressi ja läbipõlemise kiiruuring – tulemused on murettekitavad 

CV-Online tööstressi ja läbipõlemise kiiruuring - tulemused on murettekitavad 

CV-Online tööstressi ja läbipõlemise kiiruuring – tulemused on murettekitavad 

 
CV-Online värskest uuringust selgub, et lausa 78% eestlastest on viimase kuue kuu jooksul kogenud tööstressi ning 72% on tööl läbipõlenud.  Võrreldes uuringu tulemusi 2021.aasta uuringu tulemustega on tööstressi tase tõusnud 7%. 

Uuringus selgus, et töötajad tunnevad, et inimesi kollektiivis väärtustatakse erinevalt ning ebaõiglaselt. Uurisime, kui tihti ebavõrdseid momente esineb – 27% kogemustel mõnikord, 23% kogemustel tihti ning 11% kogemustel igapäevaselt. 

Tööst tulenev stress mõjutab negatiivselt töötajate suhteid sõprade ja perega. Negatiivselt laseb oma suhteid mõjutada tööstressil igapäevaselt 20% vastanutest, tihti teeb seda 25% ja mõnikord 28% töötajatest. Vaid 10% vastanutest ei lase tööl esinevatest muredest mõjutada oma suhteid lähedastega. 

Kuigi töötajad hindavad suhteid otseste ülemustega väga heaks (35%) ja heaks (35%), siis probleemide esinedes pole tööandjad kõige paremad kuulajad olnud. Raskes olukorras on vaid 14% alati saanud tuge oma tööandjalt. 

,,Värske tööstressi kiiruuringu tulemustele toetudes võiks iga tööandja teha hetkeks pausi ja kraadida oma organisatsiooni sisekliimat, kui ta just ei ole seda juba teinud. Tegemist on murega, mida tuleks töötajate vaimse tervise huvides pigem ennetada, kui hiljem tagajärgedega tegeleda,’’ räägib turundusjuht Karla Oder ,,Tööandjatena vastutame oma töötajate tervise eest ning kui suudame ennetada tööstressi ja läbipõlemist juba alguses, siis aitame kaasa toetava ja tervisliku töökeskkonna loomisele meie ettevõttes.’’ 

Üldiselt hindavad eestlased oma vaimset tervist järgmiselt – nii ja naa 37%, pigem hea 30%, pigem halb 21%, väga hea 7% ning väga halb 5%. 

Uuringu viis läbi juhtiv tööportaal CV-Online Estonia OÜ maikuus 2023. Küsitlusele vastas veebi teel 2358 inimest, kellest töötavaid inimesi on 65%. Töötajatena on käsitletud nii täiskoormuse ja osakoormusega kui ka kooli kõrvalt töötavaid inimesi. 

LISAINFO:  
Karla Oder  
Turundusjuht 
CV-Online Estonia OÜ  
+372 5681 2661 / karla.oder@cv.ee 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top