fbpx
CV.ee tööelublogi

Rahvusvaheline uuring: Töölojaalsus on ohus

Rahvusvaheline uuring: Töölojaalsus on ohus

Hiljuti viidi läbi rahvusvaheline palga rahulolu uuring, mille eesmärk oli teada saada, kui rahul on töötajad oma tänase palga ja tööandjaga. Osalejate arv ulatus 61 000-ni ja seda lausa 12-st erinevast riigist.

Uuringu viis läbi Alma Career, kes tegutseb värbamisteenuste valdkonnas 12 Euroopa riigis. Osalesid Bosnia ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Tšehhis, Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Põhja-Makedoonias, Poolas, Serbias, Slovakkias ja Sloveenias. 

Alma Career tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus CV-Online brändi alt.

Vaid iga neljas töötaja on oma palgaga rahul

Antud uuringu peamine eesmärk oli välja selgitada inimeste rahuolutase oma tänase palga suhtes. Praeguse töötasuga on rahul iga neljas töötaja (27%), aga 32% on just vastupidisel arvamusel ehk ei ole rahul oma tänase töötasuga. Neutraalse seisukoha võttis 41% inimestest, kes ei ole rahul ega mitterahul oma tänase töötasuga. 

Rahvusvahelisest uuringust selgus, et rohkem kui pooled vastajatest tunnetavad, et saadav tasu tehtud töö eest on palju väiksem kui see päriselt olla võiks. Samas ainult 1% inimestest leidis, et nad saavad täna rohkem palka, kui võiksid saada tehtud töö eest. Oma tänast saadavat töötasu peavad mõistlikuks 26%.


Millise palgatasemega oldakse rahul?

Kui vastajatelt uuriti, millise palgatõusuga nad oleksid rahul, siis ühte kindlat arvamust välja ei kujunend. 33% vastanutele piisaks 11-20% palgatõusust, samas kui 31% inimestest soovis lausa 20-50% suuremat palka. 13% vastajatest märkis, et 6-10%-line tõus oleks nende jaoks rahuldav. Tänasest palgast kaks korda suuremat ootasid 5% osalejatest.

Huvitaval kombel tõid uuringu andmed esile ka seose madalamate palkade ja kõrgemate palgatõusu ootuste vahel. Kui räägiti märkimisväärsest palgatõusust, siis madalama sissetulekuga osalejad kaldusid ootama suuremat palgatõusu, et saavutada rahulolu oma töötasuga. Olenemata tänasest palganumbrist, oleks enamik osalejaid rahul 11%-20% või 20%-50% suurema palgaga.


Kuidas tööandjana saada teada, kas oma töötajad soovitavad organisatsiooni ka teistele?

Peale palga rahulolu uuriti ka osalejate valmidust oma tänast tööandjat soovitada uutele potentsiaalsetele töötajatele ehk tööandja soovitusindeksit (eNPS). Soovitusindeksi skoor arvutatakse välja ühe küsimuse vastuse põhjal – ,,Kui tõenäoliselt te soovitate meid töökohana oma perele ja sõpradele?”. Antud küsimuse vastused jagunevad kolme kategooriasse: soovitajad, passiivsed ja mittesoovitajad.


Kahjuks antud uuringu tulemused tööandja soovitusindeksi kohta ei ole just kõige positiivsemad: keskmiselt 17% vastanutest on soovitanud oma tööandjat tuttavatele, lausa 58% ei soovita üldse oma tänase tööandja juurde tööle minna. Mittesoovitajate hulk väljendus väga tugevalt just madalama palgaga töötajate hulgas.


Töötajate voolavuse risk 

Arvestades palgaga rahulolematuse võimalikku mõju töötajate voolavusele, küsiti uuringus osalejatelt, kas nad kavatsevad järgmise kuue kuu jooksul leida uue, paremini tasustatud töökoha. Tulemused olid märkimisväärsed: 40% vastanutest vastas jaatavalt, mis viitab tugevale soovile parema hüvitise järele. 

Lisaks jäi 39% vastanutest oma tuleviku suhtes ebakindlaks, samas kui 21% ei kavatsenud töökohta vahetada. Jällegi oli madalama palgaga osalejatel suurem kalduvus otsida aktiivselt alternatiivset töökohta.

Kokkuvõte

Need tulemused peegeldavad, kui suur roll on töötajate palga rahuolul ja kui oluline on tööandjana tajuda, mismoodi see võib ettevõtte kuvandit mõjutada tulevikus.
Praegusel tööturul, kus töövõimalused on sageli suuremad kui olemasolev tööjõud, peavad organisatsioonid tipptalentide ligimeelitamiseks ja hoidmiseks seadma esikohale konkurentsivõimelised tasustamispaketid.

Lisaks, kui kaalutakse töökoha vahetusele, siis mängivad üha rohkem rolli tööandja valikul ettevõtte brändi kuvand ja töötajate aus arvamus tööandjast.

ALMA CAREER’I KOHTA
Alma Career on turuliider värbamisteenuste valdkonnas 12 Euroopa riigis. Tööportaalina pakub üle 1,5 miljoni töövõimaluse, üle 4,3 miljoni CV andmebaasi, peaaegu 2 miljonit aktiivset töökuulutust ja üle 5 miljoni igakuise külastaja. Alma Career pakub värbamisteenuseid, mis põhinevad andmetel ja tehnoloogilistel uuendustel. Alma Career’i tulu on 109 miljonit eurot ja ettevõte annab tööd ligi 800 värbamisäri spetsialistile Kesk-Ida-Euroopas (2022).

Alma Career on rahvusvaheline ettvõte, millesse anname ka oma panuse Eestist; meil on palju teadmisi, pikaajaline kogemus ja kultuuriline arusaam kohalikest turgudest.  Alma Career tegutseb Bosnia ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Tšehhis, Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Põhja-Makedoonias, Poolas, Serbias, Slovakkias ja Sloveenias. 

Alma Career tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus CV-Online brändi alt. Alma Career on osa Alma Media Groupist, lisateave: Alma Media

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top