Motivatsioonikirja näidis

Motivatsioonikirja näidis ja juhend 1200x628px
Mis on motivatsioonikiri? 🤔

Motivatsioonikiri on sinu oskuste ja varasemate kogemuste kirjeldus, mis täiendab CV-d. See aitab sind näidata parimast küljest ning põhjendada tööandjale, miks just sina oled sobivaim kandidaat pakutavale ametipositsioonile. Hästi kirjutatud motivatsioonikiri võib veenda tööandjat sind vestlusele kutsuma. 

Mida kindlasti tähele panna motivatsioonikirja kirjutades?
  • Alusta enda tutvustamisest, kirjelda oma varasemaid kogemusi ja oskusi ning too paralleele ametikoha nõudmistega. Lisa ka kontaktandmed.
  • Rõhuta enda tugevaid külgi, kuid jää seejuures ausaks – ära luiska endale oskuseid või kogemust, mida sul tegelikult pole. 
  • Lisa ka põhjendus või motivatsioon pakutavale ametikohale kandideerimiseks ning kirjelda lisandväärtust, mida ettevõttele pakud.
  • Kui töökuulutuses on esitatud küsimused, millele motivatsioonikirjas vastuseid oodatakse, siis kindlasti vasta nendele.
  • Pea meeles, et tegu on siiski ametliku kirjaga. Kasuta levinud fonte, nt Times New Roman või Arial ja kirjasuurust 11-12.
  • Kirja pikkus peaks jääma 0.5 – 1 lk vahemikku. Lisaks jälgi, et sinu motivatsioonikirjas poleks kirjavigu. Kirjuta kiri konkreetselt, proovi vältida jutustavat kõneviisi, slängi ja liigset familiaarsust. 

Kuidas motivatsioonikirja kirjutada? (+ motivatsioonikirja näidis)
  1. Esimeses lõigus selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus.
  2. Teises lõigus kirjelda lahti varasemad kogemused ja oskused. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuste ning isikuomaduste vahel. Ära dubleeri CV’s olevat informatsiooni, vaid täienda seda infot või too välja midagi uut. 
  3. Kolmas lõik on motivatsioonikirja olulisim, kus tuleb selgitada sinu motivatsiooni pakutavale ametikohale astumiseks. Selgita, millist lisandväärtust ettevõttesse tood. See info eristab sind teistest sama taustaga kandidaatidest.
  4. Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisama oma kontaktandmed. 

*Ilma CV-ta motivatsioonikiri ainult ei toimi. Vaata siit, kuidas vaid lihtsa kuue sammuga CV-d koostada.

Edu tööotsingutel! 💙

Jaga postitust

Loe lisaks