fbpx
CV.ee tööelublogi

Ebamäärased palgatasemed põhjustavad palgalõhe osakondade vahel

Ebamäärased palgatasemed põhjustavad palgalõhe osakondade vahel

CV.ee läbiviidud uuringust selgub, et 63% vastanud töötajatest tunnetavad palgalõhe erinevate osakondade vahel ilmnevate ebamääraste palgatasemete tõttu. Töötajate vastuste põhjal ¾ tööandjatest probleemi lahendamiseks midagi ette võtnud ei ole. 

Uuringu tulemused näitavad, et palgalõhe on endiselt aktuaalne teema ning selle esinemist ettevõttes tunnetavad ligi 39% vastanud töötajatest. 19% vastanutest palgalõhe esinemist märganud ei ole ning 41% pole antud teemaga kursis. „Võib eeldada, et töötajad, kes pole kursis palgalõhega nende ettevõttes, võivad olla mitteteadlikud kolleegide töötasudest ning seetõttu ei osata ka võrrelda enda palka teiste omaga. Teisalt võib loomulikult leiduda ka neid, keda antud teema ei kõneta või ei tunneta selle osas probleemi,“ sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder. 

Töötajate meelest suureneb palgalõhe tööstaaži pikkuse ja soolise erinevusega. Ligi 24% töötajatest tunnetab, et just pikaaegne töösuhe annab samal ametikohal töötades kõrgema palga eelise. Välja tuuakse ka sooline ebavõrdsus naiste ja meeste palkade erinevuse osas (22%). Viimast põhjustavad peamiselt karjäärist eemal oldud pikk aeg sünnitus-ja raseduspuhkuste tõttu.  

Palgalõhet tunnetanud töötajatel kõrgeid ootusi oma tööandjate osas ei ole, sest siiani pole palgalõhe kaotamiseks võetud nende arvates ette mitte midagi (75%). Siiski toob 11% vastanutest välja, et ettevõttes tehakse mõned korrad aastas palgaülevaatusi ning proovitakse luua läbipaistvamat palgasüsteemi (9%), et palgalõhet kuidagigi vähendada. 

Töökeskkonna arengusse ja sisesüsteemide loomisesse investeerimine kannab igal juhul vilja, sest töötajate sõnul leidub ka tööandjaid, kes on suutnud palgalõhet oma ettevõttes ära hoida tänu konkreetsetele muudatustele. Töötajatest, kes vastasid, et ei ole palgalõhet ettevõttes tunnetanud (19%) toovad välja, et naiste ja meeste vahelised võimalused nende ettevõttes on võrdsed (43%). Samuti selgub töötajate uuringu vastustest, et ettevõtted on palgalõhe vältimiseks loonud läbipaistva palgasüsteemi (33%) ning panustanud töötajate teadmistesse ja oskustesse, et aidata kõigil karjääris kasvada (27%).  

Uuringu viis läbi CV-Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.    

  

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top