fbpx
CV.ee tööelublogi

CV.ee kiiruuring: töökiusu protsent töökohal on väga kõrge

CV.ee kiiruuring: töökiusu protsent töökohal on väga kõrge

Aasta algul viis CV.ee läbi uuringu, milles osalenud 2242 vastajast lausa 63% on isiklikult kogenud töökiusu. Töökiusu on kõrvalt näinud 62% vastajatest ehk et tegu on probleemiga, mis puudutab otseselt või kaudselt üle poole töötajatest. 

“Võrreldes 2022 aasta kiiruuringu tulemustega on töökiusu tunnetavate inimeste hulk oluliselt vähenenud. Seda lausa 82%-lt 63% peale. Sellegipoolest võib endiselt öelda, et töökiusu tunnetajate hulk on murettekitavalt kõrge. Kuigi valimis on kindlasti inimesi, kes tunnetavad töökiusu erinevalt ja iga konflikt ei pruugi olla töökius, siis fakt on see, et inimesed tunnetavad mingit ebakõla. See omakorda mõjutab nende vaimset ning füüsilist tervist ning kahjustab ka ettevõtte üldist töökultuuri ja tulemuslikkust. On hädavajalik, et tööandjad pööraksid rohkem tähelepanu sellele probleemile ning võtaksid meetmeid turvalise ja toetava töökeskkonna loomiseks, ” sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Uuringus selgub, et kiusajaks on tavaliselt kolleeg või kaastöötaja (64%), üle poole juhtumistest otsene juht (58%). Esineb aga sedagi, et kiusaja rollis on ettevõtte tegevjuht (23%), töötaja teisest osakonnast (17%) või lausa ettevõtte väline partner (3%). 

Töökiusu ohver peab toime tulema töö liigse kontrollimise ja pideva kritiseerimisega (60%), aga ka arvamuse ja seisukoha ignoreerimisega (54%). Eriti murettekitav on see, et pea pool vastanutest koges või kogeb vaimset vägivalda, 7% seksuaalse alatooniga kommentaare või ebameeldivat katsumist ning 2% kas vägivallaga ähvardamist või lausa füüsilise vägivalla tarvitamist. 

Uuringu viis läbi CV.ee – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.    

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top