ümberõpe

Karjääripööre: Õpetaja eesmärk on tagada iga lapse kaasatus

Karjääripööre: Õpetaja eesmärk on tagada iga lapse kaasatus

Iga haridusvaldkonnas tegutseja peaks panustama sellesse, et iga laps saaks väga hea hariduse. Noored Kooli programm loob selleks head eeldused, tuues haridusmaastikule inimesed, kes oskavad oma aega ja teadmisi märkimisväärselt panustada. Oma kogemusi Noored Kooli programmiga jagab vilistlane Hanna Nõmm. Olen tahtnud õpetajaks saada juba väikesest peale, sest minu arust võimaldab õpetajaamet muuta noorte mõttemaailma. …

Karjääripööre: Õpetaja eesmärk on tagada iga lapse kaasatus Read More »

Elukestva õppe roll tehnoloogia arengu keskel

Mis roll on elukestval õppel tehnoloogia arengu keskel

Hariduse, tööelu ja elukestva õppe vaheline lõhe on kasvamas. Süveneb kvalifitseeritud tööjõu puudus, sealhulgas mitmete valdkondade kõrgharidusega spetsialistide (näiteks arstide, õpetajate, inseneride, IT-spetsialistide) puudus.  Tuleviku tööturg on oma olemuselt praegusest veelgi mitmekesisem, tekivad uued valdkonnad, uued erialad ja ametid. Samal ajal väheneb töökohakindlus ning elukestva õppe olulisus kasvab, kuna tööelu jooksul tuleb end korduvalt täiendada …

Mis roll on elukestval õppel tehnoloogia arengu keskel Read More »

5 oskust, mida tuleviku tööturg vajab 1

5 oskust, mida tuleviku tööturg vajab

Seisame uue tehnoloogilise revolutsiooni lävel: tuleviku tööturg hakkab alles kujunema ning see mõjutab nii ühiskonda kui ka töörolle. Maailm me ümber on juba praegu pidevas muutumises ja see väljendub teravalt ka inimeste tööelus nii igapäevase töökorralduse kui ka töörollide näol – mitmed senini iseenesest mõistetavad rollid on kadunud ja hääbumas ning lisanduvad uued töörollid, mis …

5 oskust, mida tuleviku tööturg vajab Read More »

Ümberõpe: uus eriala ja karjääripööre võivad terendada olude sunnil või teadliku valikuna 2

Ümberõpe: uus eriala ja karjääripööre võivad terendada olude sunnil või teadliku valikuna

Karjääriarengu kontaktvärava CV.ee uuringulabori hiljutised andmed tõestavad, et kümnendik Eesti ettevõtetest on sunnitud värbama uusi inimesi puhtalt põhjusel, et eelmised töötajad ei sobi enam muutunud tööülesandeid täitma või ei suutnud kohaneda muutuva töökultuuri ja eesmärkidega. Kohanemisvõime ja valmidus ümber õppida on tihtilugu üks enim väärtustatud isikuomadusi ettevõtete poolt. Ümberõpe: uus eriala ja karjääripööre CV.ee karjäärinõustamisele …

Ümberõpe: uus eriala ja karjääripööre võivad terendada olude sunnil või teadliku valikuna Read More »