fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuringu tulemused: suur hulk Eesti töötajaid teenib raha mitmel ametikohal korraga

Uuringu tulemused: suur hulk Eesti töötajaid teenib raha mitmel ametikohal korraga 1

CV-Online Estonia (CV.ee) viis novembris läbi küsitluse, kus osales ühtekokku 700 inimest, kellest 400 olid töötava eraisiku rollis ja 300 inimest tööandja rollis. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada, kui palju on Eesti ettevõtetes inimesi, kes töötavad mitmel ametikohal, milline on mitme rolli pidamise mõju ja tegelik põhjus ning kuidas suhtuvad sellesse tööandjad.

Eraisikute vastustest selgus, et suisa 43% inimeste sissetulek laekub erinevatelt tööandjatelt. Peamiste põhjustena mitut töökohta pidada tõi 41% mõjuva põhjusena välja suurema sissetuleku, 17% enesearengu läbi mitme töö ning üllatuslikult 15% oskamatuse öelda “ei”.

Tööl käivatest inimestest 17% vastas, et neil on oma ettevõte, kuid vaid 10% jaoks oma ettevõte peamine sissetuleku allikas ning suurel enamusel on oma ettevõte pigem passiivselt muude tegemiste kõrvalt.

Tööandja vs tööotsija vaade

Tööandjate vastustest selgus, et enamik juhid (80%) on teadlikud sellest, et nende ettevõttes töötavad inimesed mitmel ametikohal ja neist 77% usub, et nendega on mitmel töökohal töötamine avatult läbi räägitud. Seevastu mitmel ametipositsioonil töötavad inimesed ütlesid, et vaid 22% on küsinud oma tööandja arvamust ja vaid 19% märkis, et tööandja suhtub mitmel töökohal töötamisse positiivselt.

Küsitlusega taheti välja selgitada ka, kui palju on neid inimesi, kes töötavad rohkem kui kahel ametikohal samaaegselt. Selgus, et enamik inimesed töötavad siiski maksimaalselt kahe tööandja heaks, kuid vastanutest 15% töötas vähemalt kolme tööandja heaks.

Uuringu tulemused: suur hulk Eesti töötajaid teenib raha mitmel ametikohal korraga
Rohkem töötatakse ikkagi kahel, mitte enamal töökohal.

Kui eraisikute vastustest selgub, et neli inimest kümnest töötab mitme tööandja heaks, siis tööandjate peades on olukord märksa positiivsem. Üllatuslikult 44% tööandjatest usub, et nende ettevõttest 1-2 inimest kümnest töötab mitme tööandja heaks ja vaid 12% tööandjatest usub, et kolm inimest kümnest teeb mitme tööandja heaks tööd. Seda, et neli inimest kümnest töötab mitme heaks, ei arva ükski tööandja.

Mitmel töökohal töötamist peab suur osa tööandjatest positiivseks või lühidalt öeldes aktsepteeritavaks, sest kui inimesi on vähe, tuleb häid inimesi jagada. Samas nagu küsitluse tulemused näitavad, et pruugi tööandjad olla väga hästi valgustatud, millist tööelu tema meeskonnaliikmed elavad.

Oluliselt rohkem oli tööandjate poolt negatiivseid kommentaare, pidades mitmel töökohal töötamist oma ettevõtte seisukohalt halvaks. Kuna inimesed on väsinud, sageli hõivatud muude kohustustega. Nad ei suuda nii hästi fokusseeruda ja ettevõtte ajalise tööplaani loomine on sageli keeruline.

Eksperdi hinnang

“Näib, et üldiselt on meie tööturg üsna suure hüppe edasi teinud. Just tööandjate aktsepteeriv suhtumine mitme töökoha pidamisse on olnud ehk suurim muutus. Tõenäoliselt on kogu aeg meie seas olnud inimesi, kes teevad mitut tööd, kuid me ei rääkinud sellest, sest levinud oli “ühe jumala” kummardamine nagu mulle hiljaaegu üks tegevjuht üles.

Oleme olukorras, kus me ei räägi enam nii palju tööotsijast vaid tööle meelitatavast ja temale pakutavast väärtuspakkumisest, mille mõjuvaks komponendiks on vabadus”, kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online turundusjuht, Maris Viires.

TOP tööandja uuring on alanud! Aeg selgitada välja parimad
Sul on võimalus hääletada TOP tööandja poolt 31. detsembrini: www.topemployer.ee

CV-Online Estonia (CV.ee) on usaldusväärne värbamispartner, mille tuumikuks on tööportaal ja tehnoloogia. Ettevõte pakub laia portfelli värbamisteenuseid ja erilahendusi, juhindudes oma pikaajalisest kogemusest kohalikul ja rahvusvahelisel turul.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top