fbpx
CV.ee tööelublogi

Võrdle, kuidas Sul tööturul läheb!

14 lisateenimise võimalust põhitöö kõrvalt 10

Koroonaviiruse toodud kriis on lükanud tööturu liikuma: on olnud koondamisi, palkade muutmist, kodutööle üleminekut. Vaata CV-Online’i värske uuringu tulemusi. Kuidas Sulle tundub, kuidas Sinul läheb ja milliseid võimalusi näed Sina oma tööalaseks edenemiseks? Ehk on aeg tööülesannete muutmiseks, uute oskuste õppimiseks, kodukontori võimaluste enda kasuks pööramiseks või suisa uue töökoha järgi ringi vaatamiseks?

Kasuta avanevaid võimalusi tööks kodukontoris!

CV-Online viis augustis läbi 1200 vastajaga tööturu küsitluse. Selgus, et 26% ankeedi täitnutest soovis töötada ainult kodukontoris, 16% ainult ettevõtte kontoris ning kõige suurem osa, 49%, peab aga ideaalseks aja jagamist kontoris ja kodus töötamise vahel. Tööandjatest suhtub kodukontori kasutamisse soosivalt 67% – seega võib loota, et kodukontori osaline kasutamine on saamas paljudel ametialadel tavapäraseks.

Kodukontoris töötamiseks on vaja luua soodne keskkond ja meeleolu

Muidugi, kodukontoris töötamisel on mitmeid eeliseid – aja kokkuhoid töölemineku arvelt, paindlik ajaplaneerimine, lihtsam keskendumine, sageli tulemuslikum ajakasutus ning muidugi mugavus. Kui Sinu amet võimaldab kodust töötamist ja Sulle see meeldiks, aruta tööandjaga läbi, millised on Sinu võimalused näiteks osaliseks kodutööks. Muidugi vaata, et kodused töövahendid saaksid tõhusaks töötamiseks piisavalt head, aga pea silmas ka tööandja huve. Näita oma juhile, millist kasu saab Sinu kodus töötamisest ettevõte ning kuidas ta saab olla kindel, et asjad hästi ja pareminigi tehtud saavad.

Kas Sinu palk on viimase poole aasta jooksul kasvanud või kahanenud?

Augustikuise uuringu järgi vastas 53% inimestest, et nende töötasu on jäänud samaks. Seda on enim välja toonud avalikus sektoris töötavad vastajad, aga ka kaubandus-, haridus- ja tootmisvaldkonna töötajad.

Töötasu on vähenenud (21%) ennekõike kaubanduse, hotellinduse/turismi ja tootmisvaldkonnas. Kasvanud on töötasu vaid 13%-l vastajatest, mis on üldjuhul põhjendatud perioodilise palkade ülevaatamisega aasta alguses. 13% vastajatest ei soovinud oma palgamuutust avaldada.  

Töötasu kärped puudutavad enim koroona hambussse jäänud valdkondi

Kiiret palgatõusu lähitulevikus oodata pole ja arvestades üldist majandushoo raugemist on see ka loomulik. Ka Eesti Pank on kriisi tõttu muutnud alampalga arvutuse aluseks olevat prognoosi: suvel üllitatud ennustuses on tänavune keskmine brutotöötasu varasematest prognoosidest märksa madalam, 1393 eurot kuus, järgmisel aastal peaks see tõusma vaid kahe euro võrra, 1395 euroni.

Kuna tavaliselt on madalam palk seotud ka väiksema töö mahuga, siis võibolla annab see Sulle rohkem võimalusi pere ja huvialadega tegeleda või hoopiski põhitööst vabanenud ajal oma hobist sissetulekuallikas kujundada?

Mõtle läbi, kuidas saad oma hirme hajutada!

CV-Online’i poolt augustis läbi viidud uuring näitab, et üldiselt on töötajate hinnangud oma kollektiivi töömeeleolule ja töömotivatsioonile head, aga on ka muresid.

Kõige enam kardetakse, et:

  1. Kevadine kriisiolukord kordub sügisel (6,59 palli 10-st võimalikust)
  2. Palgakärpeid (5,48 palli 10-st võimalikust)
  3. Koondamisi (4,96 palli 10-st võimalikust)

Kas need on ka Sinu hirmud? Kuna muretsemine ei vii kuhugi, tasub Sul läbi mõelda, kuidas oma positsiooni ettevõttes kindlustada ja millised on Sinu võimalused võimalikeks tagasilöökideks valmistuda.

Muretsemise vastu aitab planeerimine

Kuidas saad ette valmis olla kõige raskemaks stsenaariumiks – töö kaotamiseks? Kas on alternatiive, kuidas leiba teenida? Ehk on Sul võimalik panna senisest enam kõrvale ja tekitada rahaline varu? Vaata üle ka oma püsikulud: kas on soodsamaid teenusepakkujaid-pakette (nt elekter, teleteenused, iluteenused), tasuta lahendusi (nt metsarada spordiklubi jooksulindi asemel, seenekaste hakklihakastme asemel) või saad mõnes kategoorias lihtsalt vähem tarbida?

Teiselt poolt anna endast parim, et olla tööandja jaoks vajalik, isegi asendamatu. Tee tööd korrektselt ja pühendunult, ole raskel ajal mõistev ja aita mõelda uusi leidlikke lahendusi, et töö ka keerulistes oludes tehtud saaks. Te olete sel tormisel merel ju tööandjaga samas paadis, hoolitsege koos, et tugevad tuuleiilid saaks kenasti vastu võetud, et peatselt ühiselt ka päikesepaistet nautida!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top