fbpx
CV.ee tööelublogi

Milline on vanemaealiste tööturg Eestis?

Millisena näevad vanemad inimesed koroonaaegset tööturgu?

CV-Online’i värskele küsitlusele, millega uuriti vanema eagrupi osalemist tööturul, vastas enam kui tuhat üle 55-aastast inimest. Muuhulgas paluti nende hinnangut, kas vanemaealiste tööturg on kriisieelse ajaga midagi Eestis muutnud.

Olukord on eakamate kandideerijate jaoks kehvem, kuna tööd otsivate noorte arv on kasvanud

Ehkki ligi kolmandik vastajatest ei ole muutust tunnetanud, tõi teine kolmandik esile märkimisväärse konkurentsi kasvu tööturul. Kuna tööpakkumiste üldarv on vähenenud, kandideerib ühele vabale kohale rohkem soovijaid. Vanemad inimesed näevad, et eelistatakse nooremaid ja 55+ (mõne vastaja meelest isegi 40+) lükatakse juba esimeses voorus automaatselt kõrvale.

Vastajad tajuvad üheselt, et kui on valikuvõimalusi, siis on vanus negatiivseks argumendiks. Tuuakse välja, et paljud ametikohad, mis on traditsiooniliselt olnud vanemate inimeste pärusmaa – näiteks töö muuseumite ja turismiobjektide juures, turvatöö või tõlkimine – on koondatud või sundpuhkusele saadetud. Lihtsamale tööle, mis ei olnud seni noorte esimeseks eelistuseks, on nüüd suurem nõudlus.

Makstav tasu on langenud: vastaja Viljandist toob näiteks esile, et nüüd on 5-6 eurot bruto tunnitasuna muutunud sealkandis reegliks. Paraku on ka üksikuid tööandjaid, kes kasutavad palga alandamiseks alatuid võtteid ja rõhuvad pensionieelikute hirmule töö kaotada.

Vääriline tasu töö eest on oluline igale inimesele, olenemata sellest, millises vanuses ta on

Pole halba ilma heata

Õnneks on ka inimesi, kes vaatavad koroonaaegsele tööturule positiivselt ja leiavad, et 55+ vanusegrupi väljavaated on muutunud pigem paremaks. Nende sõnul hakkab nüüd tööandjatele silma, et eakad on vaatamata koroonale kindel ja usaldusväärne kaader ning nende kartus tööst ilma jääda võib pühendumust veelgi enam suurendada.

Vastustest koorub välja ka lootus, et tänu koroonakriisile pöörab ühiskond eakatele rohkem tähelepanu ja see avab ehk rohkem võimalusi ka tööturul.

Pensionäridele teevat muret terviserisk ja IT-oskused

Pensionäristaatuses vastajad, kelle iga on seega keskmisest kõrgem, toovad välja mure tervise pärast. Kollektiivis tööl käimine tähendab vanemate inimeste jaoks tõsist ohtu. Kuna eaka inimese risk koroona viirust raskelt põdeda on suurem,  on nad ka haavatavam grupp ja peaksid olema tööandja poolt eeliskoheldud.

Enim tunnevad 55+ aastased tööotsijad muret oma it-oskuste pärast

Teine murekoht, mida just pensionärid esile tõid, oli ootamatult tekkinud vajadus kasutada kodukontoris töötamiseks kaasaegset infotehnoloogiat. Kodukontoris töötamise paindlikkus ja märksa paremad IT-oskused annavad nende sõnul noorematele kolleegidele pika edumaa.

Samas, pensioniealised on läbi tulnud paljudest eluraskustest ning nende vaade toimuvale on pragmaatiline ja rahulik. Nõustutakse, et üldise majandusliku olukorra halvenemisega vajavadki tööd eelisjärjekorras noored pereinimesed, samas soovitakse siiski ka oma panus anda. Vastajad annavad noorematele nõu enda äraelatamiseks ükskõik kus töötada selmet viriseda ja rõõmustavad, et „Inimesed on hakanud suhtuma üksteisesse heatahtlikumalt“.

Kogenud kandideerijad teavad, et oluline on hoida oma tööriistakast korras ehk vaadata üle ja korrastada oma praegune CV, kohendada kaaskirja ja mõelda enda jaoks selgelt läbi, miks ma kuhugi kandideerin ja mida tööandjalt ootan.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top