fbpx
CV.ee tööelublogi

5 soovitust väärikatele: kuidas tööturul oma eeliseid kasutada?

5 soovitust väärikatele: kuidas tööturul oma eeliseid ära kasutada?

Kuidas saaksid ka veidi vanemad inimesed edukalt tööturul konkureerida ja noorematele silmad ette teha? Siin on mõned värskemad ja ka vanemad soovitused, milles tugineme CV-Online’i värske 55+ vanusegrupis läbi viidud küsitluse andmetele.

Uuringust selgub, et eakamad inimesed ei tunne, et neil oleks piisavalt sobivaid võimalusi tööturul osalemiseks. Ehkki tööandjad hindavad juba töötavaid vanemaid kolleege reeglina kõrgelt, on 22% vastajatest tajunud ea tõttu diskrimineerimist ja 8%-le on kandideerimisel vanuse tõttu ära öeldud. Mida võiks väärikas eas kandideerija silmas pidada, et oma võimalusi suurendada? Loe järgnevaid soovitusi:

1. Mõtle enne kandideerimist läbi oma soovid ja kompromissikohad

Enne kui kandideerima asud, mõtle läbi, millised on Sinu nõudmised ametikohale. Sagedaseks põhjuseks, miks kandideerimine poole pealt katkeb, on kandideerija ja tulevase tööandja erinevad ootused. Kas on soove, millest Sa ei saa taganeda – näiteks palga, töö asukoha, töökoormuse, töögraafiku või eetiliste tõekspidamiste osas? Ole endaga aus.Teiselt poolt püüa mõista tööanda vajadusi – tema huvi on, et töö saaks õigeks ajaks ja korrektselt tehtud. Millistes punktides oled valmis kompromissideks ja vastutulekuks? Kas Sul on näiteks võimalik teha pikemaid tööpäevi, kui saad mõne päeva nädalas päris vabaks? Kas lepid madalama palgaga, kui võid osa tööd teha kodust ja säästa ajas ja transpordikuludes?

2. Tunne tööandja hirme!

Uuringus osalenute sõnul tuuakse vanematele kandideerijatele äraütlemise põhjuseks nende vanus, vähene keeleoskus, aga ka ülekvalifitseeritus. Samuti paistab, et noored juhid tunnevad end ebakindlalt endast vanemaid inimesi juhendades või neile töökäske andes, keerulisemaks peetakse ka omavahelist suhtlust. Sina ole valmis neile küsimustele vastama või veel parem – neid omapoolsete väidetega ennetama. Mida Sa saaksid välja tuua?

  • Tervislik elustiil – et hajutada tööandja hirmu kehva tervise osas võib esile tuua oma liikumisharrastusi ja tervislikku elustiili.
  • Hobid – näita, et oled elurõõmus ja energiline. Tööandja mõistab, et kui Sul on huvi erinevate tegevuste vastu, on Sinus ka piisavalt energiat ja särtsu tööasjadega hästi toime tulla.
  • Kohusetunne – vastukaaluks vanusega kaasnevatele miinustele rõhuta, et vanemad inimesed on usaldusväärsemad, kohusetundlikumad ja lojaalsemad ning too oma senisest tööelust mõni näide.
  • Koostööaldis suhtumine – näita välja, et oled valmis koostööks, aksepteerid juhendamist, õpid meelsasti uusi asju ja pead lugu heast huumorist.
  • Erioskused – isegi kui Sa pole arvutikasutuses või keelteoskuses just esirinnas, on Sul kindlasti erilisi kogemusi ja oskusi, mida just sel töökohal vajatakse. Tuleta need meelde ja too selgesõnaliselt välja!

3. Kasuta tööportaalide spetsialistide abi!

Kuidas koostada atraktiivne CV? Mida peaks sisaldama toimiv motivatsioonikiri? Milline ametipositsioon oleks just mulle ja just nüüd kõige sobivam? Need on keerulised küsimused kõigile, eriti aga neile, kes juba aastaid uuele ametikohale kandideerinud ei ole. Ole nutikas ja küsi abi oma ala professionaalidelt – tegu on ju ikagi Sinu tulevase töö ja rahuloluga. Suuremad tööportaalid, nagu näiteks CV-Online, pakuvad eraldi teenusena nii karjäärinõustamist, CV konsultatsiooni kui ka tööotsingu konsultatsiooni. Eesti Töötukassa pakub üle Eesti kõigile soovijatele päris tasuta karjäärinõustamist, kus saab oma tulevikuplaanid koos asjatundjaga läbi arutada.

4. Omanda uusi oskusi

Ole hakkaja uusi oskusi omandama! On loomulik, kui vana pea ei võta infot sama krapsakalt omaks, kui noortel, aga Sul on salarelv – topeltkannatlikkus! Isegi kõige keerukamad IT-tööriistad on omandatavad, kui neid rahulikult ja samm-sammult tundma õppida, muudest teadmistest rääkimata! Näita ka tööle kandideerimisel välja, mida oled hiljuti juurde õppinud ning et Sul on huvi oma teadmisi võimalikel koolitustel ka edaspidi lihvida. Värske uuringu andmetel on üle 55-aastasest vastajatest osalenud hiljuti täiendkoolitusel suisa 34%, pensionäri staatuses vastajad mõistavad täiendkoolituste vajalikkust veelgi enam: neist 41% on hiljuti koolitusel osalenud.

5. Hinda seda, mida Su praegune tööandja pakub

Tõsi on see, et värbajate eelarvamused on visad püsima ning  55+ vanuses ei ole uut töökohta saada sama hõlbus, kui nooremana. Samas, Sinu praegune tööandja on juba kindel Sinu väärtuses – lojaalsuses, usaldusväärsuses, oskustes, teadmistes ja isikuomadustes. Uus juht peaks omamoodi riski võtma, et selles kõiges ise veenduda. 

Kui uuringule vastajate hinnangul on tööandja suhtumine 55+ vanuses tööle kandideerijasse vaid 4,9 palli vääriline, siis suhtumine samas vanuses juba olemasolevatesse töötajatesse on märksa parem – seda hinnatakse 5,9 palliga. Võib arvata, et tööandjad oma vanemate kolleegide tööga rahul.

Kui ka Sina oled oma töökohaga üldjoontes rahul, kasvata oma väärtust veelgi õppides juurde lisaoskusi või laiendades tegevusampluaad. Kui plaanid siiski uuele tööle minna, küsi oma seniselt juhilt kaasa soovituskiri – see on Sulle uute uste avamisel suureks abiks.

uus töö tööpakkumine

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top