fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas kirjutada motivatsiooni- ja kaaskirja?

Kuidas kirjutada motivatsiooni- ja kaaskirja?

Paljud kandideerijad on tööle kandideerides tihti küsimuse ees: kuidas kirjutada motivatsiooni- ja kaaskirja. Tihti jääb siiski arusaamatuks, mis on motivatsiooni- ja kaaskirja vahe ning mida need sisaldama peaksid.

Õigesti ülesehitatud ja koostatud motivatsiooni- ja kaaskiri aitab sind näidata parimast küljest ning põhjendada tööandjale, miks just sina oled sobivaim kandidaat pakutavale ametipositsioonile. 

Motivatsiooni- ja kaaskirja kirjutamine pole raketiteadus, kuid on mõned CV.ee kuldreeglid, mida kindlasti tähele panema peaks:

  • Tee kindlaks, et sinu motivatsiooni- ja kaaskirjas poleks kirjavigu.
  • Rõhuta enda tugevaid külgi, kuid jää seejuures ausaks – ära luiska endale oskuseid või kogemust, mida sul tegelikult pole.
  • Pea meeles, et tegu on siiski ametliku kirjaga. Kasuta levinud fonte, nt Times New Roman või Arial ja kirjasuurust 11-12.
  • Kui töökuulutuses on esitatud küsimused, millele motivatsioonikirjas vastuseid oodatakse, siis kindlasti vasta nendele. 
  • Kirjuta kiri konkreetselt, proovi vältda jutustavat kõneviisi, slängi ja liigset familiaarsust. 

Kuidas motivatsioonikirja kirjutada?

Selgita esimeses lõigus, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus. Teises lõigus kirjelda lahti varasemad kogemused ja oskused. Proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuste ning isikuomaduste vahel. Ära dubleeri CV’s olevat informatsiooni, vaid täienda seda infot või too välja midagi uut. 

Kolmas lõik on motivatsioonikirja olulisim, kus tuleb selgitada sinu motivatsiooni pakutavale ametikohale astumiseks. Räägi, millist lisandväärtust ettevõttesse tood – see info eristab sind teistest sarnase taustaga kandidaatidest. Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisama oma kontaktandmed.

Aga kuidas kirjutada kaaskirja?

Kaaskiri on märksa lühem ja põgusam kui motivatsioonikiri ning selle võib lisada ka lihtsalt e-mailina. Esimeses lõigus selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus.Teises lõigus kirjelda põgusalt oma tausta ja proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuse vahel. Kolmandas lõigus kirjelda oma isiksust. Too välja asju, mida CV’s pole või täienda neid. Viimane lõik on lisainformatsiooni jaoks. Võid sinna märkida, millal oleksid valmis tööle asuma, samuti lisada oma kontaktandmed.

CV.ee kogenud värbamisspetsialistid on Sinu jaoks kokku pannud põhjaliku ülevaate, kuidas motivatsiooni- ja kaaskirja kirjutada. Sealt leiad muuhulgas, mida üks motivatsiooni- ja kaaskiri sisaldama peaksid ning motivatsiooni- ja kaaskirja näidised. Tutvu ülevaatliku materjaliga SIIN.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top