fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööturg ärkab ellu. Kuidas hoida töötajaid lahkumast?

Tööturg ärkab ellu. Kuidas hoida töötajaid lahkumast?

Koroonaviirust põhjustatud kriis tööjõuturul ja ebakindlus hakkamasaamise pärast muutsid töötajad varasemast märksa lojaalsemaks. Personalivoolavus vähenes, aga sügisesse prognoositakse tööpakkumiste ja kandideerimiste arvu kiiret tõusu. Need, kes pole seni julgenud töökohta vahetada, on nüüd liikvele minemas. Kuidas hoida töötajaid lahkumast?

CV.ee meeskond jagab nippe-trikke, millele töörahulolu tekitamise käigus tähelepanu pöörata.

Ootad lojaalsust? Vaata üle rahulolu! 

Seos on lihtne: mida suurem on töötajate rahulolu, seda pikem on tööstaaž. Võta sahtlist välja viimase töötajate rahulolu-uuringu tulemused ja vaata, kas seal on kriitilisi punkte, mida annaks operatiivselt parandada. Erinevates organisatsioonides ja palgatasemetel on töötajate ootused erinevad ning neid tasub küsida, mitte proovida ise mõistatada. 

Tõsi, tihti toovad vastajad esmajoones välja palganumbri, aga kui uurida sügavuti, leitakse rahulolematuse juured sageli hoopis mujalt. Tunnustamise puudumine, konfliktid kolleegidega, info kättesaamatus, ebapiisavad töövahendid või piiritlemata tööülesanded on vaid mõned näited, mis võivad olla lahkumise põhjuseks. Muudatused ei pea alati olema suured, et töötajad märkaks tööandja pingutust nende heaolu nimel. 

Kui teie organisatsioonil ei ole värsket uuringut, tasuks see ette võtta. Kui olukord on nii kiires muutumises, nagu praegu, on selle pidev seire oluline. Rahulolu-uuringut, kas siis kitsamas või laiemas mahus, on mõistlik läbi viia vähemalt korra aastas. 

Kontrolli, kas Su töötajad on ühtses inforuumis!

Kui esialgu mindi kaugtööle üle suure kiiruga ja käepäraseid vahendeid kasutades, siis tänaseks on väljastpoolt kontorit töötamine saanud paljude ettevõtete normaalsuseks ning küllap see suures osas nii ka jääb. Põhitöö vahendid on valdavalt toimima saadud ning olukorrad, kus kasutatakse suhtluseks viit erinevat keskkonda, likvideeritud – ent sisekommunikatsioon on jäänud tahaplaanile. 

Vaata üle, et Su töötajad oleksid ühtses inforuumis ja nende teabevajadus saaks kaetud. Hea, kui kõigil oleks võrdne võimalus saada juhtkonnalt infot ning anda vastu tagasisidet ja ideid. Sama oluline on ka info ühtlane horisontaalne liikumine, mis loob kuuluvustunnet ja tagab, et kaugelt töötajad, kes ise ei ole väga proaktiivsed, ei tunneks end kõrvalejäetuna. 

Kui ühiste koosolekute aeg on vähenenud, võiks kaaluda teiste sisekommunikatsiooni kanalite kasutamist. Näiteks siseveeb, oma töötajate uudiskirjad või veebis toimuvad infokoosolekud on suurepäraseks ja võrdsustavaks lahenduseks ka kaugtöötajate jaoks.

Soovid, et töötajad oleksid oma tööandja üle uhked? Võtmesõna on kaasamine!

Kui töötaja tunneb end olulise ja väärtustatud osana organisatsioonist, on ta valmis rohkem panustama ega mõlguta lahkumismõtteid. 

Juhtide võimuses on näidata töötajatele suuremat pilti, kanda oma sõnade ja tegudega inimesteni ettevõtte väärtusi ning anda otseallikast infot planeeritavate muudatuste kohta. Vältida tuleks olukordi, kus töötajad kuulevad uutest toodetest alles telereklaamist või saavad uue kontoribloki plaanimisest teada meediast, sest informeeritus annab töötajatele kuuluvus- ja kindlustunnet. 

Töötajate kaasamine otsustusprotsessidesse on organisatsioonile mitmel moel kasulik. Sellega saab suurendada muudatuse vajalikkust mõistvate ja toetavate kolleegide ringi, koguda väärtuslikke ideid ja asjalikku kriitikat ning laiendada sisuliselt informeeritud töötajate arvu.  

Kaasamise korraldamisel on väga tähtis teha teadlik ja kommunikeeritud valik kaasamise ulatuse kohta: see väldib kibestumisi, kui kõigi arvamust arvestada ei saa. Otsustusprotsessis osalev töötaja peab teadma, kas otsus sünnib vastavalt tema seisukohale, kas tema arvamus on juhtidele sisendiks lõppotsuse tegemisel või vajatakse hinnangut ja ideid juba valminud otsuste lihvimisel. 

Ühiselt saavutatud edu tahab ühist tähistamist!

Nagu CV-Online’i kevadine uuring näitas, on majanduslik stabiilsus töökoha valikul üheks võtmeteguriks. Kui ettevõte on tugevatel jalgadel, tasub seda ka töötajatele teadvustada. Meenutada eeliseid, mida töökoht pakub – olgu selleks kaugtöö kasutamine, tervisespordi võimalus või oodatud ühisüritused. 

Kõikide murede ja viltuminekute kõrval, mis kipuvad haarama kogu meie tähelepanu, on ometi nii palju tehtud ja saavutatud. Meenutagem ja tähistagem seda! 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top