fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas saaksid kriisis kannatanud ettevõtted taas häid töötajaid leida?

Kuidas saaksid kriisis kannatanud ettevõtted taas häid töötajaid leida?

Mitmed töötajaterohked valdkonnad nagu turism, hotellindus, toitlustus ja ka meelelahutus olid koroonakriisi tõttu sunnitud tegema suuri koondamisi. Loobuti paljudest professionaalidest, personal vähendati miinimumini.  

Nüüd hakkavad paljud ettevõtted oma meeskonda taas üles ehitama. See on paras väljakutse, sest parimad koondatud töötajatest on endale juba uued ametikohad leidnud. Lisaks ei julge inimesed uue kriisilaine kartuses näiteks turismisektorisse asuda. Kuidas töötajaid leida, kui valdkonna tulevik on ebaselge?

Pakutavad väärtused peavad üles kaaluma ebaselge tuleviku 

Selleks, et potentsiaalsed töötajad oleksid valmis võtma sektori ebakindlusest põhjustatud riski, tuleb neile suuremat väärtust vastu pakkuda. Mõelge läbi, milline on teie ettevõtte väärtuspakkumine, millele lihtsalt ei saa “ei” öelda – ja kommunikeerige seda värbamiskampaania jooksul täies mahus! Tooge kindlasti esile kõik, milles olete konkurentidest tugevamad. Muide – see, mis teile endale tundub elementaarne, võib teisest sektorist tulijat rõõmsalt üllatada. 

Tööandja väärtuspakkumine hõlmab kõike, mida tööandja töötajale tema aja ja jõupingutuste eest vastu pakub. Siia alla kuuluvad:  

  • põhipakkumine (palk, preemiad, ülesanded ja vastutus);  
  • lisahüved (nt sporditoetus, ametiauto, kaugtöö võimalus ja lisapuhkus);  
  • isikliku arengu võimalused (nt koolitused, mentorlus ja karjäärivõimalused) ning  
  • ettevõtte kultuur (nt tunnustamine, atmosfäär, pereelu väärtustamine, usaldamine, tulevikuväljavaated).  

Tööotsija teeb oma valiku, kuhu kandideerida, kõiki väärtuspakkumise elemente arvesse võttes. Olenevalt töötaja positsioonist ja isiklikest väärtustest on aga pakkumise osistel inimese jaoks erinev kaal. Tark tööandja uurib välja, mis on just tema sihtrühma jaoks olulisim, ja kohandab pakkumist ka vastavalt.  

Tugev tööandja bränding tagab parimad võimalikud kandidaadid! 

Kui ettevõttes ei ole veel tööandja brändinguga põhjalikult tegeletud, siis nüüd on küll tagumine aeg! Mis on tööandja brändi strateegia ja taktika? See on, millisena soovitakse ettevõtet tööandjana näidata ning mida selle kuvandi loomiseks tehakse.  

Hea maine tööandjana ei kujune üleöö. Selle ehitamiseks on vaja läbimõeldud strateegiat, head plaani ja järjekindlat elluviimist. Tugev tööandja bränd tähendab, et mõlemad suured sihtrühmad – olemasolevad ja potentsiaalsed töötajad – näevad ettevõtet tööandjana atraktiivse ja ihaldusväärsena ning oskavad öelda, milliste väärtuste eest organisatsioon seisab, kuidas ta “lõhnab, maitseb ja välja näeb”.  

Tööandja brändi ehitamine koosneb 5 suurest klotsist:  

  1. Olukorra kaardistamine – millisena ettevõtet kui tööandjat hetkel nähakse?  
  2. Strateegiliste väärtuste defineerimine – milliseid väärtusi soovitakse tööandjana pakkuda, milles eristuda või olla parem kui tööturu konkurendid?  
  3. Sisemiste muudatuste planeerimine – mida sisulist on vaja teha, et loodav bränding ei oleks õhku täis vaid vastaks ka reaalselt pakutavale?  
  4. Brändi tekstiline ja visuaalne kirjeldamine – milliseid väljendeid ja elemente kasutatakse, millised värvid domineerivad, milline on kommunikatsioonis pildi- ja helikeel jms?  
  5. Puutepunktide leidmine ja tegevuskava loomine – millistes etappides ja kus kohtutakse sihtrühmaga? Kuidas kasutatakse sisekommunikatsiooni? Kuidas mõjutatakse kandidaate erinevates kandideerimise etappides jne?  

Sealt edasi läheb lahti plaani elluviimise ning etappide taaskordamise järjepidev töö. Aastatega võivad muutuda nii väärtused kui ka sihtrühma mõjutamise vahendid, aga ideaalis jääb tööandja brändi põhituum samaks. Tugeva tööandja brändiga organisatsioonil on hõlpsam ja soodsam värvata, sest teda teatakse ja usaldatakse.  

Töökuulutusest parema tulemuse toob terviklik värbamiskampaania  

Keerulises tööturuolukorras ei pruugi ühekordsest töökuulutusest piisata, kuna küllaldase hulga heade kandidaatide saamiseks on tarvis konkurentide seas selgelt silma paista. Siin on abiks värbamiskampaania: reklaamikampaania, mille eesmärgiks on täita vabad töökohad sobivate töötajatega.  

Nagu reklaamikampaania puhul ikka, tuleks läbi mõelda põhiline: milline on sihtrühm ja tema elustiil, milliseid sõnumeid soovime edastada, millised on efektiivsed ja sobivad kanalid sõnumi edastamiseks ning millal me soovime sihtrühmani jõuda.  

Kuna suur hulk potentsiaalseid kandidaate ei otsi aktiivselt tööd, ei ole tööportaalide ja ajalehtede töökuulutuste kaudu kogu sihtrühmani võimalik jõuda. Sobivaid ja soodsaid kanaleid on palju – näiteks ettevõtte koduleht ja sotsiaalmeediapartnerite kanalidtöötukassa ja kindlasti oma töötajate kaudu sõna levitamine. Vastavalt sihtrühma elustiilile saab kanalite ringi loominguliselt veelgi laiendada. 

Tervikliku värbamiskampaania eeliseks on suurema hulga potentsiaalsete kandidaatideni jõudmine ning see täidab ka tööandja maine kujundamisel olulist rolli. Kui sama inimeseni jõuab kutse kandideerima erinevatest kanalitest, aga sama sõnumi ja vormiga, on mulje võimsam ja mõju tõhusam. 

Kokkuvõtteks: kui elu annab sidruneid, saab neist teha limonaadi. Süllekukkunud kriisi tasub kasutada ettevõtte tööandja brändi tugevdamiseks ja uue väärtuspõhise meeskonna kokkupanekuks. Lihtne see ei ole, aga annab turul määratu konkurentsieelise. Tutvu CV-Online/CV.ee värbamisteenustega SIIN.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top