vanus

Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud 2

Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud

Tööportaal CV-Online viis märtsis 2019 tööandjate hulgas läbi küsitluse, et uurida tööandjate suhtumist töötajate valimisse soo ja vanuse kriteeriumite alusel. Aeg-ajalt on ikka tunda olnud entusiastlike ametnike initsiatiivi, et seadusandliku aktiga keelata tööportaalidel tehniliselt võimaldada andmebaasiotsingus soo ja vanuse kriteeriumite rakendamine. Uurisime siis, et mida tegelikud valikuprotsessi otsustajad arvavad. Pilt, mis avaneb oli parem, kui …

Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud Read More »

Milleeniumilapsed: 80ndatel sündinute ja 90ndatel sündinute finantskäitumine

Milleeniumilapsed: 80ndatel sündinute ja 90ndatel sündinute finantskäitumine

Y generatsioon on andnud märkimisväärse panuse tööturgu viimase 20 aasta jooksul. Ent tänasel päeval toovad noored täiskasvanud tööprotsessidesse mitmeid uusi aspekte, mis manavad nii personalijuhtidele kui ka teistele juhtidele suure küsimärgi otsaette.  Sellest tulenevalt uuris rahvusvaheline palgauuringu keskkond Paylab tänasel päeval tööturul õitsevate milleeniumilaste finantskäitumise erisusi. 80ndatel sündinud (1980-1989 ehk vanuses 28-37) Needsamad kolmekümnendates töögurud, kel juba vanust 30 …

Milleeniumilapsed: 80ndatel sündinute ja 90ndatel sündinute finantskäitumine Read More »

Vanus ei ole puue - kehtib ka tööturul?

Vanus ei ole puue – kehtib ka tööturul?

Tööandja brändingu agentuuri Instar EBC ja CV-Online Estonia koostöö-uuringule põhinevalt 73% vastajatest töötasid uue tööotsingu hetkel. Sellele järgnevalt jõudis kandideerimisprotsessini nendest vaid 15% inimestest. Faktoreid, miks inimesed ei astu otsustavat sammu on kindlasti rohkem, kui üks.  Üheks takistuseks võib pidada kasvavat vanusenumbrit, mis võib tekitada hirmu, nähes paljude ettevõtete orienteeritust noorte spetsialistide värbamisele. Tööle asumiseks …

Vanus ei ole puue – kehtib ka tööturul? Read More »