kodukontorist töötamine

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed?

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed?

Ettevõtte kaugtööd planeerides peab arvestama võimalike tõrgetega, mis võivad töötajatel ette tulla. Levib populaarne arvamus, et kaugtöö parandab töötajate elukvaliteeti ning töö ja eraelu tasakaalu, siiski pole erinevad allikad üksmeelsed, milline mõju on kaugtööl töötaja üldisele heaolule. Kuigi on leitud, et kaugtöö on kasulik nii töötajatele kui ka organisatsioonidele ning seda seostatakse paremate töötulemuste ja …

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed? Read More »

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

CV-Online/CV.ee viis juuli alguses läbi kaugtöö uuringu, kust selgus, et kaugtöö tegemine oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest. Kaugtööd teeb Eestis osaliselt või täielikult endiselt suur hulk inimesi – 58%. 2021 aasta veebruaris, kus Covid-19 olukord oli Eestis saavutamas haripunkti, töötas osaliselt või täielikult kodukontorist 67% inimestest. Sarnaselt eelmistele uuringutele, on inimeste …

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest Read More »

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu

CV-Online Estonia/CV.ee kaugtöö uuringu kohaselt on vaid veerand tööandjatest kehtestanud ametliku kaugtöö poliitika, samas kui viiendik näeb reeglistiku puudumist murekohana.  Mida kaugtöö poliitika kokkuleppimine organisatsioonile annab?  Küsitlesime nii töövõtjaid kui ka tööandjaid, et mõista kodutöö eeliseid ja väljakutseid. Näeme, et hetkel täidab suisa 2/3 kõigist töötajatest oma tööülesandeid osaliselt või täielikult kodukontorist. Seega on ilmne, et …

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu Read More »

kaugtöö hübriidlahendus

Tööandjad pakuvad kaugtööd vähem kui soovitakse

Kaugtöö hübriidlahendus on endiselt töötajate eelistatuim variant: pea pooled tööealised inimesed soovivad töötada pooled päevad kodust ning pooled tööandja juurest kontorist. Kahjuks reaalsuses töötab sellise korraldusega vaid kümnendik töötajatest.  CV-Online (CV.ee) viis läbi uuringu, kus uuris muuhulgas ka töötajate eelistusi kaugtöö korraldamisel. Selgus, et 22% inimestest tahaksid töötada ainult kodukontoris, reaalsuses teeb seda hetkel 13%. …

Tööandjad pakuvad kaugtööd vähem kui soovitakse Read More »

Kodukontorist töötamine kogub populaarsust 1

Kodukontorist töötamine kogub populaarsust

Värskest CV-Online’i uuringust selgub, organisatsioonid pakuvad oma töötajatele senisest suuremat hulka hüvesid. Enim on paranenud töö tegemise võimaluste paindlikkus: kodukontorist töötamine on kasvanud. Parimas olukorras on infotehnoloogia valdkonna töövõtjad, kõige vähem hüvesid saavad kolmanda sektori töötajad.  Senisest palju laiemalt pakutakse töötajatele võimalust paindlikus töökoha valikuks: kodukontorist või kaugtöö vormis töötamine saab osaks 36% vastanutest (2019 …

Kodukontorist töötamine kogub populaarsust Read More »