värbamisprotsess

Värbamise dilemma: kas valida talent või iseloom?

Värbamise dilemma: kas valida talent või iseloom?

Mis on uue töötaja valimisel olulisem: kas sobivad teadmised-oskused või hoopis iseloomujooned? Reeglina võetakse inimene tööle tema erialaste oskuste pärast, aga töösuhe lõppeb väärtuste ebasobivuse tõttu. Kuidas siis targalt valida? Porsche juht Peter Schutz, kes oli meeskondade loomise tõeline meister, on öelnud: „Hire character, train skills“. Kas see on mõistlik? Kas Sina palkaksid kandidaadi, kel …

Värbamise dilemma: kas valida talent või iseloom? Read More »

Kuidas meelitada noort talenti enda ettevõttesse? 1

Kuidas meelitada noor talent enda ettevõttesse?

Noor talent vajab meelitamist ja ettevõtted peavad kasutama kõiki käeulatuses olevaid tööriistu ja lahendusi, et lühendada värbamisprotsessi, palgata kiiremini ning pakkuda sealjuures positiivsemat värbamiskogemust. Värbamist peetakse personalijuhtimises kõige olulisemaks funktsiooniks. Ilma õigete inimesteta ei oma tähtsust kui palju töötajaid analüüsida, juhendada või kontrollida, kuna ebasobivate omadustega töötajatega ei saavutata ettevõtte soovitud eesmärke. Pärast 2000. aastat …

Kuidas meelitada noor talent enda ettevõttesse? Read More »

Kuidas leida kvalifitseeritud töötaja, kes rahuldaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadusi?

Kuidas leida kvalifitseeritud töötaja, kes vastaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadustele?

Värbamisprotsessi eesmärgiks on minimaalse kuluga kvalifitseeritud töötaja leida, kes rahuldaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadusi. Värbamise ja õigete inimeste leidmise viisid on aga ajas muutuvad ja ei seisne enam ametikoha täitmisest sobiva kandidaadiga, vaid nõuavad pikemaajalist planeerimist ja äristrateegiast lähtuvate värbamisstrateegiate olemasolu. Organisatsioonisisene värbamine Organisatsioonisisese värbamise eesmärgiks on personalivajaduse rahuldamine organisatsiooni enda töötajate ümberpaigutamise tulemusena. Tegu …

Kuidas leida kvalifitseeritud töötaja, kes vastaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadustele? Read More »

Mis rolli omab värbamine ettevõtte äristrateegias? 1

Mis seos on inimressursi värbamisel ettevõtte äristrateegiaga?

On ilmne, et organisatsiooni strateegia ja inimressursi juhtimispraktikate vahel on seos. Inimressursi juhtimise strateegia mitte ainult ei tulene ettevõtte äristrateegilisest suunitlusest, vaid annab sinna ka oma sisendi. Seetõttu peaks strateegilises inimressursi juhtimises ka värbamine panustama ettevõtte eesmärkide ning strateegiate realiseerumisele. Seejuures tuleb arvestada aga ka organisatsiooni enda sisekeskkonnaga, nagu tööjõu karakteristikutega, organisatsioonikultuuriga kui ka väliskeskkonna …

Mis seos on inimressursi värbamisel ettevõtte äristrateegiaga? Read More »

Mida tasub värbajatel sotsiaalmeediast teada

Mida tasub värbajatel sotsiaalmeediast teada

Sotsiaalmeedia või õigemini sotsiaalse meedia kanalid on olnud inimeste eludes aastasadu. Täna seostatakse sotsiaalmeediat ennekõike arvutite ja mis seal salata Facebookiga, kuid see kõik on välja kasvanud mujalt. Alles hiljaaegu sattus minu ette üks kirjutis sotsiaalmeedia ajaloost, kus esimese seosena toodi välja kirjakullerid. Nende abiga sai olulisi sõnumeid kaugetesse punktidesse viia. Samuti telegraafi, raadio, piiparite, …

Mida tasub värbajatel sotsiaalmeediast teada Read More »