fbpx

For job seekers

CV.ee worklife blog brings you labor market news and best practices. Discover tricks and tips for job seekers.

Frequently asked questions

Here you’ll find all frequently asked questions and career recommendations.

CV on iga kandidaadi visiitkaart ning tähtis osa esmamulje loomisest. Selle eesmärk on näidata tööandjale, et sobid pakutavale töökohale. Oluline on omada korrektselt koostatud CV-d ning enne kandideerimist läbi mõelda, millised on sellele ametikohale esitatavad nõuded. CV näidis ja CV koostamise juhend värbamisspetsialistide poolt on leitavad siit.

Motivatsioonikiri on sinu oskuste ja varasemate kogemuste kirjeldus, mis täiendab CV-d. See aitab sind näidata parimast küljest ning põhjendada tööandjale, miks just sina oled sobivaim kandidaat pakutavale ametipositsioonile. Motivatsioonikirja näidis ja koostamise juhend värbamisspetsialistide poolt on leitavad siit.

Kaaskiri on märksa lühem ja põgusam kui motivatsioonikiri ning selle võib lisada ka lihtsalt e-mailina. Selgita, mis kohale kandideerimas oled ja lisa oma põhjendus. Kirjelda põgusalt oma tausta ja proovi leida paralleele töökuulutuse nõudmiste ja enda kogemuse vahel. Kaaskirja näidis ja koostamise juhend värbamisspetsialistide poolt ning õpetused, kuidas luua silmapaistev kaaskiri on leitavad siit.

Uuringutest on selgunud, et kandidaadi sobivuse hindamisel toetutakse kõige enam just töövestlusele. Töövestlus annab tööandjale võimaluse kandidaadiga isiklikult tutvuda, küsida täpsustavaid küsimusi ja mõista, kas kandidaadi isiksus ja taust lähevad kokku tulevase meeskonnaliikme profiiliga. Soovitused, kuidas valmistuda töövestluseks leiad siit.

Palgaootuse määramisel tuleks jääda reaalsuse piiridesse. Liiga kõrge palgaootuse puhul võidakse sind värbamisprotsessis välja praakida ja eelistada kandidaate, kelle ootusele suudab tööandja ka vastata. Palgaootuse välja selgitamiseks tuleks arvesse võtta tööstaaži, keskmist palka enda positsioonil, hinnata oma konkurentsivõimet ja varasemat kogemust. Soovitused, kuidas selgitada välja enda palgaootus leiad siit.

Fresh news

Useful reading

CV näidis ja CV koostamise juhend

CV näidis

CV näidis ja CV koostamise juhend värbamisspetsialistide poolt. Juhend, kuidas luua atraktiivne CV, mis paistab silma.

Read more »
Scroll to Top