uuring

Kiiruuringu tulemused: Vähene kogemus takistab 87,5% noortel töö leidmist 3

Kiiruuringu tulemused: Vähene kogemus takistab 87,5% noortel töö leidmist

Noortele suunatud värskest CV-Online’i kiiruuringust selgub, et tööd otsivatele noortele on peamiseks takistuseks vähene töökogemus. Teisalt selgub, et just kogemust tegusad noored uuelt töökohalt ootavadki. Noorte tööturu-uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt mais 2022 läbi viidud kiiruuringul, millega uuriti noorte tööturu seisu ja töö otsimisega seotud hoiakuid. Uuringus osales 1495 vastajat, kelleks on noored vanuses 16-29.  …

Kiiruuringu tulemused: Vähene kogemus takistab 87,5% noortel töö leidmist Read More »

7 lihtsat sammu kiireks värbamiseks

7 lihtsat sammu kiireks värbamiseks

Soovid, et värbamine käiks nagu üks-kaks-kolm ega kulutaks nädalate kaupa kogu Sinu tööaega? Siis ära proovi aega üle kavaldada, vaid kasuta klassikalist seitset sammu. Lähenedes süsteemselt ei pea Sa mõne eelneva etapi juurde tagasi pöörduma.  Ühtlasi soovitame edasi liikuda selge plaani kohaselt ja üks etapp korraga, mitte käsitleda laekuvaid sooviavaldusi jooksvalt, sest tähelepanu ümberlülitamine on …

7 lihtsat sammu kiireks värbamiseks Read More »

Uuringu tulemused: Tööandjate valmisolek palgata sisserändajaid

Uuringu tulemused: Tööandjate valmisolek palgata sisserändajaid

CV-Online´i uuring: lausa 56% vastanud ettevõttel on valmisolek värvata sisserändajaid. Sisserändajate värbamise peamiseks ajendiks on ettevõtete töömahu suurenemine (50,8%), tööturul on vaja rohkem töötajaid (41,5%) ja soov aidata sisserändajatel siseneda tööturule (38,5%). Võõrtööjõu uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i (CV.ee) poolt aprillis 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti tööandjate valmisolekut sisserändajate värbamiseks ja mida on nad valmis …

Uuringu tulemused: Tööandjate valmisolek palgata sisserändajaid Read More »

Uuringu tulemused: Millised on ettevõtete plaanid sisserändajate värbamisel?

Millised on ettevõtete plaanid sisserändajate värbamisel?

Heidame pilgu CV.ee värskele küsitlusele, kus uuriti tööandjate valmisolekut sisserändajatele tööd pakkuda. Valdav enamus ettevõtetest on sisserändajate värbamisest huvitatud. Loe, milliseid positsioone soovitakse täita ja milliseid meetmeid kasutatakse, et uued töötajad kiiresti uute oludega kohaneks ja organisatsiooni sulanduks! Hetkeolukorras on 56% vastanud tööandjatest valmis sisserändajaid ametisse võtma  Pragmaatiliselt võiks öelda, et sisserändajate voog tabas Eestist …

Millised on ettevõtete plaanid sisserändajate värbamisel? Read More »

Kui oluline on töörahulolu tänapäeva töökohal?

Kui oluline on töörahulolu tänapäeva töökohal?

CV.ee poolt möödunud kuul läbi viidud haigena töötamise uuringust selgus muuhulgas, et suisa 83% töötajatest on oma praeguse tööga rahul. Neist omakorda 48,2% ei otsi hetkel otseselt uut tööd, kuid on headele pakkumistele avatud. Arvestades hetkeolukorda, lasevad töötajad vähema tõenäosusega oma positsioonist lahti, seda eriti siis, kui ollakse oma tööülesannete, -keskkonna või kollektiiviga rahul. Enamik …

Kui oluline on töörahulolu tänapäeva töökohal? Read More »

Kuidas võib haiguspäevade pakkumine aidata töötajaid hoida?

Kuidas võib haiguspäevade pakkumine aidata töötajaid hoida?

Tööandjad võivad arvata, et haiguspäevade kaotamine vähendab ettearvamatuid puudumisi ja tõstab töötajate produktiivsust. Kuid see võib ka valusalt kätte maksta – seistes silmitsi kõrgete lahkumismäärade ja kurnatud tööjõuga, peavad tööandjad mõtlema, kas nad tõesti tahavad lasta haiguspäevadel töönormidest kaduda. Haigena töötamine kogus pandeemiaga hoogu CV-Online’i uuring tõi esile töötajate tähelepaneku, et haiguspäevi ettevõtetes üldiselt ei …

Kuidas võib haiguspäevade pakkumine aidata töötajaid hoida? Read More »

82% inimestest on haigena töötanud. Vaata, kes seda teevad!

82% inimestest on haigena töötanud. Vaata, kes seda teevad!

Värskest CV.ee uuringust selgub, et valdav osa inimestest on haigena tööd teinud. Millistes tegevusvaldkondades see kõige levinum on? Loe ka, kuidas koroonaaeg haigena töötamist mõjutab! Eriti tähelepanelik peaksid Sa olema, et mitte vooluga kaasa minna, kui töötad mõnes järgnevalt mainitud sektoris. Just nende tegevusalade inimesed ütlesid uuringus kõige sagedamini, et on haigena tööd teinud. Finants/raamatupidamine …

82% inimestest on haigena töötanud. Vaata, kes seda teevad! Read More »

Uuring: 32% töötajatest saavad haigena puhata, sest haiguspäevad tasustatakse

Uuring: 32% töötajatest saavad haigena puhata, sest haiguspäevad tasustatakse

CV-Online viis veebruaris läbi küsitluse, et uurida erinevate valdkondade töötajate käitumist haigena ning tööandjate tuge haigestunud töötajatele. Mida teada saime? Uuringust selgus, et suisa 82% vastanutest on haigena tööd teinud, ehkki üldiselt ollakse teadlikud, et haiguse ajal töötamine pikendab selle kulgu. Millised on ohud, kui võimaldada haigena töötamist? 72% inimeste puhul on kaugtöö andnud võimaluse …

Uuring: 32% töötajatest saavad haigena puhata, sest haiguspäevad tasustatakse Read More »