kaugtöö

Kaugtöö võimaldab haigena töötamist. Kas see on ka mõistlik ja seaduslik?

Kaugtöö võimaldab haigena töötamist. Kas see on ka mõistlik ja seaduslik?

Hiljutisest CV.ee uuringust selgub, et suurenenud kodukontori kasutamisega on nüüd laiemalt levinud ka haigena töötamine. 82% vastanutest ütleb, et on haigena töötanud ja 72% sõnul annab kaugtöö selleks võimaluse. Vaatame, miks seda tehakse ja mida räägib seadus? Päris mõnus on ju keerata end diivanile kerra, võtta tass sooja teed, sirvida läbi töömeilid ja vastata neile …

Kaugtöö võimaldab haigena töötamist. Kas see on ka mõistlik ja seaduslik? Read More »

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed?

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed?

Ettevõtte kaugtööd planeerides peab arvestama võimalike tõrgetega, mis võivad töötajatel ette tulla. Levib populaarne arvamus, et kaugtöö parandab töötajate elukvaliteeti ning töö ja eraelu tasakaalu, siiski pole erinevad allikad üksmeelsed, milline mõju on kaugtööl töötaja üldisele heaolule. Kuigi on leitud, et kaugtöö on kasulik nii töötajatele kui ka organisatsioonidele ning seda seostatakse paremate töötulemuste ja …

Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed? Read More »

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

CV-Online/CV.ee viis juuli alguses läbi kaugtöö uuringu, kust selgus, et kaugtöö tegemine oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest. Kaugtööd teeb Eestis osaliselt või täielikult endiselt suur hulk inimesi – 58%. 2021 aasta veebruaris, kus Covid-19 olukord oli Eestis saavutamas haripunkti, töötas osaliselt või täielikult kodukontorist 67% inimestest. Sarnaselt eelmistele uuringutele, on inimeste …

Uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest Read More »

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu

CV-Online Estonia/CV.ee kaugtöö uuringu kohaselt on vaid veerand tööandjatest kehtestanud ametliku kaugtöö poliitika, samas kui viiendik näeb reeglistiku puudumist murekohana.  Mida kaugtöö poliitika kokkuleppimine organisatsioonile annab?  Küsitlesime nii töövõtjaid kui ka tööandjaid, et mõista kodutöö eeliseid ja väljakutseid. Näeme, et hetkel täidab suisa 2/3 kõigist töötajatest oma tööülesandeid osaliselt või täielikult kodukontorist. Seega on ilmne, et …

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu Read More »

Kaugtöö uuring 2021

UURING: kaugtööl on enam inimesi kui kunagi varem

Värskest kaugtöö uuringust selgub, et tänaseks töötab 67% inimestest osaliselt või täielikult kodukontorist, kaugtöö korraldust oma organisatsioonis hindab heaks 70% vastajatest. Suurimaks väljakutseks peavad nii töötajad kui tööandjad inimeste organisatsioonisisese suhtluse vähenemist ja isoleerituse tunnet. “Hea on näha, et tööandjad on käitunud mõistlikult ja kodukontorist töötamist võimaldatakse väga laialdaselt – osaliselt või täielikult on kaugtööl 67% …

UURING: kaugtööl on enam inimesi kui kunagi varem Read More »

Otsid kaugtööd? Need on oskused, mida tööandjad ootavad

Otsid kaugtöö võimalusi? Need on oskused, mida tööandjad ootavad

Möödunud aasta tõi tööturule palju muutuseid. Koos muutustega on tulnud ka erinevad töökorralduse võimalused ning võimalus teha tööd kaugtöö formaadis. Sellisest töökorraldusest unistavad paljud, kuid see ei sobi kindlasti kõigile. Kaugtöö nõuab töötajatelt teatud oskuseid, mida omades on võimalik suurema tõenäosusega kaugtööd efektiivselt teha. Lisaks, nüüd kui töömaailm on muutunud tehnoloogia- ja veebikesksemaks, otsivad ettevõtted …

Otsid kaugtöö võimalusi? Need on oskused, mida tööandjad ootavad Read More »

kaugtöö hübriidlahendus

Tööandjad pakuvad kaugtööd vähem kui soovitakse

Kaugtöö hübriidlahendus on endiselt töötajate eelistatuim variant: pea pooled tööealised inimesed soovivad töötada pooled päevad kodust ning pooled tööandja juurest kontorist. Kahjuks reaalsuses töötab sellise korraldusega vaid kümnendik töötajatest.  CV-Online (CV.ee) viis läbi uuringu, kus uuris muuhulgas ka töötajate eelistusi kaugtöö korraldamisel. Selgus, et 22% inimestest tahaksid töötada ainult kodukontoris, reaalsuses teeb seda hetkel 13%. …

Tööandjad pakuvad kaugtööd vähem kui soovitakse Read More »

Kuidas end kodukontoris motiveerida?

Kuidas end kodukontoris motiveerida?

Koroonakriis on sundinud paljud kontorid riskide maandamiseks end sulgema või töötama hajutatud koosseisus. Kaugtöö ei ole uus nähtus, kuid selle maht praegusel ajal on kordades suurem kui enne kriisiaega. Kontoritöötajad on kolinud kodudesse, kuid õhku jääb rippuma küsimus: kuidas end kodukontoris motiveerida ning säilitada töö efektiivsus ja tulemuslikkus?  Esimese laine puhul valdas kõiki tohutu segadus …

Kuidas end kodukontoris motiveerida? Read More »

Puhkusel töötamise uuring: suisa 83% inimestest teeb puhkusel tööd

Kaugtöö – kas ajutine lahendus või uus reaalsus?

Keerulised olukorrad panevad inimesi tavapärasest erinevalt mõtlema ning leidma lahendusi, mis muul juhul oleks ehk jäänud tulemata või vähemalt pikemalt ootele. Väike (või suur) samm mugavustsoonist välja annab loovusele omamoodi tõuke ning nii sünnivad lahendused või olukorrad, milleks muidu poleks ehk julgust olnudki. Üheks selliseks muudatuseks on kindlasti üldine kaugtöö “sunnitud” kasutuselevõtt. Muutunud olukorras oleme …

Kaugtöö – kas ajutine lahendus või uus reaalsus? Read More »